Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-25

ARBETSMARKNAD: STIGANDE ARBETSLÖSHET VÄNTAR SNART - ANALYTIKER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den svenska arbetsmarknaden kyls av snabbare än
väntat, enligt statistik på torsdagen, och man kan räkna med att
arbetslösheten stiger senare under hösten.

Det säger analytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

"Från flera håll ser vi en långsammare tillväxt i svensk ekonomi och med den
statistik som kommit nu kan vi nog få se stigande arbetslöshet under andra
halvåret", säger Olle Holmgren, ekonom vid SEB.

Samma bedömning gör Anders Bergvall, seniorekonom vid Handelsbanken.

"Det verkar som om arbetslösheten bottnat och den har också tickat upp lite på
sistone. Det finns en risk för att den försvagning vi räknat med på
arbetsmarknaden kommer snabbare än vi trott. Arbetslösheten kan stiga redan i
år", säger han till Direkt.

Konjunkturinstitutets sammanfattande barometerindikator över läget i svensk
ekonomi fortsatte ned till 96,8 i juli från 98,1 i juni, än längre under det
historiska genomsnittet på 100 och den svagaste noteringen på sex år.

"Vi ser att Konjunkturinstitutets barometrar fortsätter att trenda ned. De
flesta indikatorer tyder fortsatt på tillväxt, men fortsätter det att falla
närmar vi oss recessionsnivåer. Detta återspeglas också på arbetsmarknaden,
där företagens anställningsplaner fortsätter att trenda ned och andelen
företag som uppger brist på arbetskraft har minskat ganska tydligt de senaste
kvartalen", säger Olle Holmgren.

Företagens anställningsplaner är fortsatt svagt positiva, på 4, men de är de
lägsta på närmare fem år och har visat en tydlig nedåtgående trend från
toppen i mitten av 2017.

Än mer dramatisk är utvecklingen för bristen på arbetskraft i näringslivet,
som försvagats snabbt de senaste kvartalen. Denna indikator brukar dock röra
sig ganska kraftigt.

"Andelen företag som anger brist på arbetskraft är fortsatt över sitt
historiska genomsnitt, men börjar komma ned ganska långt nu. Vi har haft en
tydlig inbromsning", säger Olle Holmgren.

Företagens faktiska anställningar var nere i 1 i juli.

"Nu står sysselsättningen i princip still och det bekräftas också i SCB:s
AKU-statistik där den säsongsrensade arbetslösheten legat still de senaste
månaderna. Trendmässigt är årstakten också nere på noll. Sysselsättningen
stiger inte längre", säger Michael Grahn, Danske Banks chefekonom i Sverige,
till Nyhetsbyrån Direkt.

Han säger att många länge levt i föreställningen om en ständigt rekordstark
svensk arbetsmarknad, men att man nu får ställa in sig på att bistrare tider
väntar.

"Vi har nått toppen på arbetsmarknaden och nu bär det av utför. Det ser
onekligen betydligt kärvare ut för svensk ekonomi efter dagens statistik. Vi
tar ett kliv vidare mot en ett lägre med betydligt svagare ekonomiska
utsikter", säger han.

Förutom KI-barometern kom på torsdagen också SCB med statistik över
arbetslösheten i juni, som varit mycket volatil det senaste året varför
analytiker vill vara försiktiga med att dra alltför långtgående slutsatser.
Man kan dock notera att det även här syns svagheter. Arbetslösheten,
säsongsrensat, steg till 6,6 procent och sysselsättningen verkar inte längre
öka i årstakt.

"Sysselsättningen har varit svag några månader. Vi ser också lite oroande
signaler i Arbetsförmedlingens statistik, där arbetslösheten sedan börjat av
året har börjat dra sig upp och upp och antalet nyanmälda platser också
dragit sig ned", säger SEB:s Olle Holmgren.

Michael Grahn vid Danske Bank tror att de svagare utsikterna för
arbetsmarknaden också kommer att ge avtryck i svensk ekonomi.

"Börjar arbetslösheten stiga och sysselsättningen sjunka kan vi få en ganska
tydlig påverkan på konsumtionen liksom på bostadsmarknaden och
bostadsbyggandet. Stiger inte sysselsättningen längre borde det påverka
betalningsviljan för bostäder. Detta innebär sämre utsikter även på
bostadsmarknaden", säger han.

Bild: Arbetskraftsbrist näringslivet

Bild: Näringslivets anställningsplaner

---------------------------------------
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News