Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-18

Arcam: Arcam publicerar nomineringskommitténs förslag till årsstämman 2014

Arcams nomineringskommitté har under verksamhetsåret 2013 bestått av
Åsa Knutsson (sammankallande), Jan Barchan och Henrik Hedlund.

Nomineringskommittén har enats om att lämna nedanstående förslag till
årsstämman 2014.

FÖRSLAG TILL STÄMMOORDFÖRANDE

Niclas Carling

FÖRSLAG TILL STYRELSE

Göran Malm föreslås som ordförande (nyval)

Lars Bergström (omval)

Thomas Carlström (omval)

Henrik Hedlund (omval)

Anna Hultin Stigenberg (omval)

Jan Olof Brüer (omval)

Jan Barchan och Tommy Klein har avböjt omval.

Göran Malm - (f. 1947), civ ek, har ett förflutet i
toppmanagementpositioner inom SKF, General Electric och Dell, bl.a.
som President General Electric Asia-Pacific och President Dell
Computer Corp Asia-Pacific.

Bland många tidigare styrelseuppdrag kan nämnas Samsung Electronics,
Envac och Micronic Laser Systems. Bland nuvarande styrelseuppdrag
finns Dornier Medtech GmbH (DE) och UFI srl (IT).

FÖRSLAG TILL STYRELSEARVODE

Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvodet för 2014 fastställs
till 850 000 kr där 300 000 kr utgår till ordföranden och 110 000 kr
utgår till respektive ledamot. Vidare föreslår nomineringskommittén
att 25 000 kr skall utgå för utskottsarbete.

Nomineringskommittén föreslår vidare att enskild styrelseledamot kan
välja att arvodet utbetalas som inkomst av tjänst eller mot faktura.
I det fall arbetsgivaravgift inte betalas av Arcam, skall motsvarande
belopp utbetalas till ledamoten så att utbetalningsalternativen skall
vara kostnadsneutrala.

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER
Ernst & Young med auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck som
huvudansvarig revisor valdes av bolagsstämman 2011 för tiden fram
till årsstämman 2015.

FÖRSLAG TILL VALBEREDNING

Den valberedning som utsetts att lägga fram förslag till Arcam AB:s
ordinarie årsstämma 2014 föreslår att valberedningen inför Arcam AB:s
ordinarie årsstämma 2015 skall bestå av Anna Bernsten, Gunnar Ek,
Rolf Ekedahl och Åsa Knutsson.

Åsa Knutsson som representerar största ägaren i bolaget föreslås som
ordförande. Övriga ledamöter i valberedningen är oberoende av bolaget
och större ägare. För det fall ledamot av valberedningen lämnar
valberedningen före årsstämman 2015, skall valberedningens ledamöter
i samråd ha rätt att utse en ny ledamot att ersätta den avgångne
ledamoten.

Valberedningens oberoende ledamöter skall arvoderas med 25 000 kr.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts.

Anna Malm Bernsten - civ.ing, bedriver konsultverksamhet i egen firma
inom affärsutveckling och management. Tidigare koncernchef och CEO
för Carmeda AB, samt haft ledande befattningar inom internationell
marknadsföring och försäljning på bl. a. Pharmacia, ASSA ABLOY och GE
Healtcare. Nuvarande styrelseuppdrag är ledamot i Fagerhult, Nolato,
Medivir, Cellavision, Neurovive, Birdstep, Matrisen Redovisning samt
styrelseordförande i Ceba/Oatly.

Gunnar Ek - bolagsbevakare för Aktiespararna. Medlem av
valberedningarna för Aros Quality och Tagmaster. Styrelseledamot i
Göteborgs Spårvägar och vice ordförande i Göteborgs Kommuns
fastighetsförvaltning Lokalnämnden.

Rolf Ekedahl - avgick ur Arcams styrelse 2013 efter 10 år. Rolf har
bl. a en bakgrund som koncernchef i Munksjö AB och styrelseledamot i
Getinge AB. Rolf är förnärvarande styrelseordförande i Expandia
Moduler och styrelsemedlem i bl.a. Rörvik Timber, ROL och Garpco.

Åsa Knutsson - affärsområdeschef, Stiftelsen Industrifonden.
Ägarrepresentant.

För ytterligare information kontakta:

Magnus René, VD Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99, eller e-post:
magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala
tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så
kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet
till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad
funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst
ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och
är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i
Mölndal. Servicekontor finns i USA, Storbritannien, Italien och Kina.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB · Krokslätts Fabriker 27A · SE-431 37 Mölndal, Sweden ·
46-31-710 32 00 · www.arcam.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/arcam/r/arcam-publicerar-nomineringskommittens...
http://mb.cision.com/Main/5885/9553323/221735.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.