Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-11

Arcam: Styrelsen i Arcam ansöker om avnotering och GE initierar tvångsinlösen

Arcam AB (publ) ("Arcam") offentliggjorde den 27 december 2017
information om att GE Sweden Holdings AB ("GE") förvärvat ytterligare
aktier i Arcam. Efter det slutförda förvärvet har GE tagits upp som
aktieägare till de förvärvade aktierna i Arcams aktiebok och innehar
ca 95 procent av aktierna och rösterna i Arcam. GE har meddelat
Arcams styrelse att GE beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende
resterande aktier i Arcam.

Mot bakgrund av det ovanstående gör styrelsen i Arcam bedömningen att
det inte längre finns förutsättningar för en väl fungerande och
ändamålsenlig handel i bolagets aktier varför styrelsen har beslutat
om att ansöka om avnotering av Arcams aktier från Nasdaq Stockholm.
Nasdaq Stockholm har beviljat ansökan och beslutat att sista dag för
handel i Arcam-aktien kommer att vara fredag den 26 januari 2018.

För ytterligare information kontakta:

Magnus René, VD och koncernchef, Arcam AB
Mobil: +46 702 79 89 99 eller +1 781 266 6957
E-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för
Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad
produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet
och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar
och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är
Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom
ortopediska implantat- och flygindustrin.

Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom
Arcam EBM i Mölndal och metallpulver genom AP&C i Kanada.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB · Krokslätts Fabriker 27A · SE-431 37 Mölndal, Sweden ·
46-31-710 32 00 · www.arcam.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/arcam/r/styrelsen-i-arcam-ansoker-om-avnoterin...
http://mb.cision.com/Main/5885/2430233/776620.pdf

Författare Cision