Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-14

Arctic Minerals: ARCTIC MINERALS INFORMERAR OM RESULTAT I PROSPEKTERINGEN

ARCTIC MINERALS INFORMERAR OM RESULTAT I PROSPEKTERINGEN

Kopparmineraliseringar av Zambia-typ påträffade i Peräpohja skifferbälte i finska Lappland

Arctic Minerals AB (listat på Nasdaq First North Stockholm: "ARCT") har nöjet att publicera en uppdatering av resultat från prospekteringen efter koppar i norra Finland. Bolaget har nu erhållit resultaten från fältarbeten utförda sommaren-hösten 2018 i Peräpohja skifferbälte i södra finska Lappland. Koppar har påträffats i flera provtagningspunkter, tillsammans med silver och guld.

Bolagets huvudmål i Peräpohja är att hitta en malmtyp kallad "SCC" (Statiform Sediment-hosted Copper), en malmtyp som är typisk i det så kallade Kopparbältet i Zambia, ett av världens viktigaste områden för produktion av koppar och av kobolt.

Prospekteringsarbetena påbörjades 2017 i centrala delarna av Peräpohja skifferbälte och har under 2018 koncentrerats till den centrala och södra delen av skifferbältet. Kopparmineraliseringar har påträffats i fast berg på flera platser. Totalt togs 22 prov från dessa berghällar. I 11 av dessa prov påträffades mineraliseringar typiska för Zambia-typens SCC-förekomster. Genomsnittshalterna i dessa prov var 1,3 % koppar, 11 gram silver per ton och 0,2 gram guld per ton. Det rikaste provet innehöll 4,5 % koppar och 59 gram silver per ton.

Ett antal lösblock analyserades också: det bästa av dessa, i en kvartsitbergart, innehöll 5,25 % koppar, 0,4 gram guld per ton och 12 gram silver per ton.

Majoriteten av de kopparbärande proven togs från kvartsithällar. De påträffade kopparminerali- seringarna styrker bolagets uppfattning att Peräpohja Skifferbälte visar stora likheter med Kopparbältet i Zambia. Därmed representerar Peräpohja Skifferbälte ett mycket attraktivt målområde för vidare prospektering. Bolagets ledning planerar därför ett prospekteringsprogram för att följa upp detta i 2019, genast efter snösmältningen. Vidare har bolaget, med anledning av senaste fältsäsongens positiva resultat, ansökt om och blivit beviljad två nya reservationer för prospektering, täckande totalt 760 km2.

Förutom potentialen för Zambia-typens malmer, påträffades under fältsäsongen 2018 också kopparmineraliseringar i dolomit och basaltbergarter. Det rikaste provet togs från ett lösblock på ca ett ton av bergarten basalt, som anses vara lokalt och innehöll 3,5% koppar. Denna upptäckt tyder på att det finns potential också för en annan typ av stratiforma kopparmalmer i Peräpohja, nämligen "vulkaniska red-bed-typen", ofta med vulkaniska bergarter såsom basalt som värdbergart. Exempel på sådana vulkaniska red-bed kopparförekomster är White Pine (Michigan, USA) och Mantos Blancos (Chile).

Peter Walker, styrelseordförande för Arctic Minerals, kommenterar: "Vi är mycket nöjda över resultaten av 2018 års prospekteringsprogram i Peräpohja. Att vi påträffade så vanligt förekommande mineraliseringar i området styrker vår uppfattning att området representerar ett lovande målområde för att hitta malmer både av Zambia-typens SCC, såväl som "red bed"-typens förekomster".

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se http://www.partnerfk.se ) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm under handelsbeteckningen "ARCT".

14 januari 2019

För ytterligare information, se Bolagets hemsida på www.arcticminerals.se http://www.arcticminerals.se eller kontakta:
Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
krister.soderholm@arcticminerals.se mailto:krister.soderholm@arcticminerals.se
eller
John Pedersen
(+45) 2371 7048
john.pedersen@arcticminerals.se mailto:john.pedersen@arcticminerals.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Arctic Minerals Pressrelease 2019-01-14.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24966

Om Arctic Minerals AB
Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. För närvarande har Bolaget reserveringar för prospektering på totalt 6 497 km2 i mellersta Finland i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet och i södra finska Lappland, i det s.k. Peräpohja skifferbältet. Vidare har Bolaget mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar- och guldgruvan i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2019 kl. 15.30.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.