Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-05

ARCUS: Flaggemelding Arcus ASA

Fond forvaltet av Eika Kapitalforvaltning AS har i dag ervervet 1 000 000 aksjer
i Arcus ASA til kurs NOK 36,5. Etter transaksjonen eier fond forvaltet av Eika
Kapitalforvaltning AS 3 910 160 aksjer i Arcus AS som tilsvarer 5,75 % av totalt
utestående aksjer i selskapet.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/482212

Författare OSE News