Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-24

ARION BANKI: EJ KVARVARANDE VERKSAMHET TYNGER RES 8 MDR ISK 4KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den isländska banken Arion Banki, som är
parallellnoterad i Stockholm, meddelar att icke-kvarvarande verksamhet och
tillgångar till salu kommer att få en negativ effekt om 8 miljarder isländska
kronor efter skatt under det fjärde kvartalet 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande på torsdagskvällen.

Effekten på bankens kärnprimärkapitalrelationer beskrivs som "obetydlig" och
dessa är fortfarande "robusta", enligt Arion.

Resultatet för 2019 blev cirka 1 miljarder isländska kronor efter ovanstående
negativ effekt.

Efter beslutet av styrelsen att omorganisera dotterbolaget Valitor, vilket
meddelades den 30 december, har ett nedskrivningstest gjorts (impairment
test), som visat på behovet att skriva ned vissa immateriella tillgångar med
4 miljarder isländska kronor. Denna post är utöver den rörelseförlust som
Valitor kommer att redovisa för det fjärde kvartalet 2019 samt kostnad för
den försäljningsprocess som pågått under helåret 2019, som tillsammans uppgår
till 1,7 miljarder isländska kronor.

Kostnaden för att omorganisera Valitor om 600 miljoner isländska kronor,
vilken meddelandes den 30 december, är inkluderad i denna siffra.

Valitors immateriella tillgångar efter ovan nämnda nedskrivning uppgår till
3,4 miljarder isländska kronor och tillhör verksamheter som har genererat
rörelsevinst.

Vad gäller holdingbolaget Stakksberg, som äger silikonanläggningen vid
Helguvik, meddelas att denna anläggning håller på att säljas och att en
nedskrivning görs som kommer att få en negativ effekt på 2,3 miljarder
isländska kronor efter skatt.

Arions finansiella mål för kommande år, inklusive avkastning på eget kapital,
är oförändrade. Banken kommer att publicera bokslutskommuniké den 12
februari.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News