Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-27

ARION BANKI: SPÅR ÖKADE KREDITFÖRLUSTER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den isländska banken Arion Banki, som är
parallellnoterad i Stockholm, räknar med en ökning av kreditförlusterna under
2020, men det är enligt banken svårt att bedöma omfattningen i nuläget.

Det framgår av ett pressmeddelande innehållande en uppdatering med anledning
av pandemiläget.

"I nuläget förväntar vi oss inte att koncernens medelsiktiga finansiella mål
kommer att påverkas av den nuvarande händelseutvecklingen", skriver Arion
Banki.

Banken har inget behov av att ta upp någon betydande ny långsiktig upplåning
förrän i december 2021, och har inget behov av internationell upplåning under
2020, betonas det.

Arion Banki informerar även om vilka praktiska åtgärder som har vidtagits för
att förhindra smittspridning, däribland kontorsstängningar och separering av
bankens anställda i mindre grupper.

"Påverkan av pandemin är fortfarande mycket osäker, men Arion Bankis
finansiella position är robust", heter det.

För en tid sedan meddelade Arion Banki att bolaget senarelägger utdelningen
för 2019 med två månader och att Arion Banki inte kommer att återköpa några
egna aktier förrän osäkerheten kring pandemin har minskat.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News