Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Arise AB: Arise intensifierar utvecklingen av projekt Lebo

Arise förvärvade under 2016 fem projekt av Kraftö AB, varav Fasikan
och Finnåberget är i aktiva utvecklingsfaser. Portföljen förvärvades
i all väsentlighet genom erläggande av framtida köpeskillingar när
och om projekten realiseras. Parallellt med Fasikan och Finnåberget
har utvecklingsarbete pågått med ytterligare ett projekt i
Kraftöportföljen, projekt Lebo ("Projektet"). Givet nuvarande status
i Projektet har Arise beslutat att i förtid erlägga
tilläggsköpeskillingen för Lebo i syfte att realisera Projektet under
2021-2022.

Projektet består av 4-5 turbiner om totalt cirka 25-30 MW och är
beläget i Västerviks kommun i prisområde 3.

Projektet är tillståndsgivet med en maximal höjd om 200 meter och
arbete pågår med att säkra upp en för projektet kommersiellt
attraktiv elanslutning.

Halmstad den 14 maj 2020

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 10.05 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi
dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill
motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss
info@arise.se

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft
med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft
i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00,
org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/arise-ab/r/arise-intensifierar-utvecklingen-a...
https://mb.cision.com/Main/707/3110641/1247693.pdf

Författare Cision News