Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Arise AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019

Tredje kvartalet (1 juli - 30 september 2019)

· Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 58 (150) mkr.
· Rörelseresultat före avskrivningar exkl. intressebolag (Justerat
EBITDA), uppgick till 22 (90) mkr och inkl. intressebolag (EBITDA)
till 21 (90) mkr.

· Rörelseresultat exkl. intressebolag (Justerat EBIT) uppgick till 3
(72) mkr och inkl. intressebolag (EBIT) till 2 (72) mkr.

· Resultat före skatt exkl. intressebolag (Justerat EBT) uppgick
till -15 (53) mkr och inkl. intressebolag (EBT) till -16 (53) mkr.

· Resultat efter skatt exkl. intressebolag (Justerat resultat efter
skatt) uppgick till -15 (46) mkr och inkl. intressebolag till -16
(46) mkr motsvarande -0,48 (1,38) kr per aktie före och efter
utspädning.

· Det operativa kassaflödet uppgick till -4 (40) mkr.
· Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 69 (68) GWh.
· Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till
419 (575) SEK/MWh, fördelat på el 322 (367) SEK/MWh och elcertifikat
97 (209) SEK/MWh.

Första nio månaderna (1 januari - 30 september 2019)

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 206 (253) mkr.
· Rörelseresultat före avskrivningar exkl. intressebolag (Justerat
EBITDA), uppgick till 71 (144) mkr och inkl. intressebolag (EBITDA)
till -202 (144) mkr.

· Rörelseresultat exkl. intressebolag (Justerat EBIT) uppgick till
14 (90) mkr och inkl. intressebolag (EBIT) till -259 (90) mkr.

· Resultat före skatt exkl. intressebolag (Justerat EBT) uppgick
till -48 (24) mkr och inkl. intressebolag (EBT) till -341 (24) mkr.

· Resultat efter skatt exkl. intressebolag (Justerat resultat efter
skatt) uppgick till -45 (19) mkr och inkl. intressebolag till -333
(19) mkr motsvarande -9,96 (0,57) kr per aktie före utspädning och
-9,92 (0,57) kr per aktie efter utspädning.

· Det operativa kassaflödet uppgick till 131 (84) mkr och det totala
kassaflödet till 118 (-94) mkr inkl. likvid från försäljning av
intressebolag om 193 (0) mkr och amortering av lån om -146 (-929)
mkr.

· Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 245 (210) GWh.
Produktion från Samägd vindkraftdrift upphörde i samband med
försäljningen av Sirocco.

· Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till
435 (543) SEK/MWh, fördelat på el 337 (355) SEK/MWh och elcertifikat
98 (188) SEK/MWh.

· Försäljning av bolagets andel i intressebolaget Sirocco
genomfördes.

Halmstad den 8 november 2019
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2019
kl. 08.00 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé
att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi
och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00,
org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/arise-ab/r/delarsrapport-1-januari---30-septe...
https://mb.cision.com/Main/707/2956778/1137770.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.