Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-05

Arise AB: Maj månads produktion 61,4 GWh

Bättre vindar än normalt under maj månad resulterade i en elproduktion
om 61,4 GWh (39,3 GWh), vilket är 15,0 GWh (32 %) över budget.

Månadens produktion fördelade sig på 37,2 GWh Egen (21,2) och 24,2 GWh
Samägd (18,1) vindkraft.

Halmstad den 5 juni 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 5 juni 2015 kl.13.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft
med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft
i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900,
org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/arise-ab/r/maj-manads-produktion-61-4-gwh,c978...
http://mb.cision.com/Main/707/9787579/388941.pdf

Författare WKR