Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-06

AroCell utökar sin närvaro på den kinesiska marknaden

AroCell planerar att slutföra registreringen av TPS CLIA på den kinesiska marknaden innan årets slut. AroCell utvidgar nu samarbetet på den kinesiska marknaden genom att inkludera TPS CLIA på Fosun Diagnostics helautomatiserade system. Genom detta samarbete fördubblas AroCells marknadstäckning på den kinesiska marknaden för tumörmarkörer.

Som tidigare informerats har AroCells dotterbolag IDL Biotech ett samarbete med ZECEN Biotech, avseende automatisering av tumörmarkören TPS® på deras samtliga instrument. Utvecklingsprojektet av TPS CLIA är avslutat och registreringsprocess för ett regulatoriskt godkännande av TPS CLIA för den kinesiska marknaden fortlöper som planerat. Produkten planeras att finnas tillgänglig på den kinesiska marknaden i början av 2023.
 
Utvecklingsprojektet har varit lyckat och vi inkluderar nu Fosun Diagnostics helautomatiserade system för att breda marknaden ytterligare i Kina. Produkten beräknas finnas registrerad på marknaden under andra kvartalet, 2023. Totalt har båda företagen mer än 2000 automatiska CLIA system. Detta är en del av AroCells strategisk plan för automatisering.
 
”Utvecklingsprojektet med ZECEN Biotech har varit mycket framgångsrikt och vi är nu glada att kunna sluta ytterligare ett avtal med Fosun Diagnostics. Det är ett viktigt steg att lansera våra produkter på automatiserade instrument, vilket är ett måste för stora sjukhus då analyser kan genomföras i stor skala snabbt och effektivt. Detta öppnar även upp möjligheter att lansera flera av våra andra produkter på automatiserade plattformar i Kina,” säger Marie Torstensson, Chief Market and Sales Officer Laboratory Test.
 
Enligt avtalen kommer ZECEN Biotechs samt Fosun Diagnostics att betala en royalty till AroCell baserad på försäljningen i Kina. Flera faktorer kommer att påverka intäkterna. Dessa faktorer är osäkra och hindrar oss i detta skede att förutsäga framtida intäkter.

Fosun Diagnostics är en division inom Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd, med fokus inom utveckling, tillverkning och distribution av in vitro-diagnostik (IVD) produkter.

Kontakter


Anders Hultman, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: anders.hultman@arocell.com

Om AroCell


AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar och marknadsför blod- och urinprovstest. Bolaget är specialiserat inom onkologi och bakteriologi. Bolaget har en bred produktportfölj som används inom sjukvården och är etablerad på olika marknader. Inom onkologi använder AroCell olika biomarkörer, TK1 och cytokeratiner, för att stödja behandlingen av olika cancerformer så som bröst-, prostata- och urinblåsecancer. AroCells produktportfölj inkluderar även ett bakteriologisk snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som bolagets Certified Adviser. För mer information, se www.arocell.com

Bifogade filer


AroCell utökar sin närvaro på den kinesiska marknaden

Författare MFN