Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-11

Årsrapport 2020 Swedbank Robur Global Impact

Swedbank Robur Global Impact är en mörkgrön aktiefond (EU Sustainable Finance) och fokuserar helt på bolag som har en verksamhet som bedöms bidra till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveck­ling och en bättre värld. Närmare 60 procent av omsättningen relaterar till FN:s globala hållbarhetsmål i de företag som Swedbank Robur Global Impact investerar i. Detta kan jämföras med 10 procent hos fondens jämförelseindex MSCI All Country World Index. Under 2020 har fonden investerat i 120 bolag över hela världen och i årsrapporten framgår det tydligt hur mycket nytta företagen i fonden gör.

FN:s globala utvecklingsmål grundar sig på en gemensam överenskommelse mellan 193 länder och syftar till att fram till år 2030 bland annat verka för bättrad hälsa, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och minska miljöförstöringen.

─ I fondens årsrapport strävar vi efter att kvantifiera posi­tiva effekter på miljö och sociala områden från bolag fonden har varit delägare i under 2020. De bolag vi har varit investerade i är utvalda för den positiva påverkan vi bedömer att deras produkter och tjänster har, relaterat till uppfyllandet av FN:s globala mål. Vi ställer även höga hållbarhetskrav på bolagens verksamhet utöver vad som direkt kan kopplas till FN:s globala mål, säger Linnea Zanetti, analysansvarig för bolagens klimatarbete i fonden Swedbank Robur Global Impact.

Det samlade ESG-betyget[i] för Swedbank Robur Global Impact är mer än 15 procent högre än sitt jämförelseindex. Det innebär att den samlade nivån på hållbarhetsarbete hos bolagen i fonden enligt denna mätmetod är högre än hos indexet MSCI All Country World Index. Förutom en positiv påverkan från produkterna och tjänsterna som säljs har företagen i fonden också en påverkan inom miljö och sociala områden genom sin verk­samhet.

─ När fonden investerar i nya bolag görs alltid en analys där hänsyn tas till bolagets arbete med miljö och klimat, mänskliga rättigheter samt arbetsvillkor och affärsetik. De sämst presterande bolagen inom varje bransch väljs bort. Förutom den etiska aspekten med att investera i företag som tar ansvar för människor och miljö är hållbarhetsfaktorer något som kan påverka risken och avkastningen hos företag negativt om de missköts. Vi tror att de bolag som är medvetna om och hanterar sina hållbarhetsrisker på ett bra sätt kommer att bli de finansiella vinnarna på lång sikt, säger Linnea Zanetti.

Årsrapporten visar att bolagen i fonden bland annat har bidragit till att producera 33000mWh förnyelsebar energi, behandlat 25700 ton material såsom plast, kartong och metall för materialåtervinning och renat samt distribuerat 1010 miljoner liter dricksvatten.
 
─ Det här visar tydligt hur mycket ett sparande med fokus på hållbarhet kan bidra till att vi uppnår FN:s globala mål, en faktor som många gånger glöms bort i diskussionen kring hur den enskilde individens olika val kan bidra till en hållbar utveckling och klimatomställningen. För att förtydliga, så motsvarar till exempel 25700 ton plast, kartong och metall hela 170000 personers samlade hushållsavfall och 1010 miljoner liter dricksvatten cirka 280000 personers årsförbrukning av vatten för mat och dryck, säger Linnea Zanetti.

 

Kontakt:
Carina Sesser Nylund, Press manager, Swedbank Robur, +46 72 230 52 64

Riskinformation
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informations-broschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

[i] ESG står för Environment, Social and Governance, det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Det samlade ESG-betyget väger samman ett antal hållbarhetsfaktorer som tillsammans utgör ett betyg (mellan 1 och 10). Bolagen betygsätts utifrån hur de presterar i dessa frågor i förhållande till övriga bolag inom samma bransch.

 

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.