Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-08

Årsrapporter 2021: Swedbank Robur Global Impact och Climate Impact

Global Impact och Climate Impact är två av Swedbank Roburs mörkgröna aktiefonder (EU Sustainable Finance) och fokuserar helt på bolag som har en verksamhet som bedöms bidra till att uppfylla något eller flera av FN:s 17 globala mål* för hållbar utveck­ling och en bättre värld. Närmare 60 procent av omsättningen i fonderna relaterar till FN:s globala utvecklingsmål i de bolag respektive fond investerar i. Detta kan jämföras med 12 procent hos fondernas jämförelseindex MSCI All Country World Index.

- Vi strävar efter att kvantifiera bidragen inom miljö och sociala områden från bolagen vi har varit delägare i under 2021, för att visa hur de här bolagens verksamhet kan bidra med lösningar på de utmaningar världen står inför, säger Linnea Zanetti, förvaltare för fonderna Swedbank Robur Global Impact och Climate Impact.

Rapporterna lyfter fram flera av bolagen fonderna investerar i och hur de kan bidra till FN:s globala utvecklingsmål. Bland dessa finns norska Scatec som arbetar för att påskynda och öka tillgången till ren, tillförlitlig och prisvärd energi i tillväxtländer, till exempel i Lesotho i södra Afrika, där bolagets anläggningar kan öka landets kapacitet att generera elektricitet med 30 procent. Det är ett tydligt bidrag till FNs globala utvecklingsmål nr 7(Hållbar energi för alla) och mål nr 13 (Bekämpa klimatförändringarna).

Ett annat exempel är japanska Kubota som tillverkar jordbruksmaskiner som de anpassar efter lokala förhållanden. De har tagit fram traktormodeller för den indiska marknaden, där det finns många småjordbruk som tidigare förlitade sig på manuellt arbete. De indiska jordbrukarna behöver små, prisvärda och hållbara traktorer för att de ska kunna utveckla jordbruksproduktionen och producera tillräckligt med mat för landets växande befolkning. Effektiviseringen genomanvändandet av jordbruksmaskiner stöttar en stabilare livsmedelsförsörjning med större utväxling, vilket i förlängningen bidrar till mål nr 2 (Ingen hunger).

Årsrapporterna visar också att fondernas bolag, sett till ägarandel, bland annat har bidragit till att**:

Swedbank Robur Climate Impact (2021)

  • Besparat miljön 389 649 Kg CO2 från fossildrivna fordon. Det motsvarar 3 089 274 km körsträcka med en fossildriven bil, eller 77 varv runt jorden.
  • Producerat 18 270 Mwh förnybar energi. Det motsvarar ca 1 602 svenska hushålls energiförbrukning under ett år.
  • Återvunnit 5 529 ton material såsom plast, kartong, förbrukad elektronik och metall. Det motsvarar 32 332 personers avfall lämnad till materialåtervinning under ett år.

Swedbank Robur Global Impact (2021)

  • Producerat 54 566 MWh förnybar energi. Det motsvarar ca 4 786 sven­ska hushålls energiför­brukning under ett år.
  • Behandlat 894 miljoner liter avloppsvatten. Det motsvarar 4 900 svenska hushålls årliga utsläpp av avloppsvatten.
  • Investerat 38,7 miljoner i medicinsk forskning och utveckling. 

Mer information:
Swedbank Robur Climate Impact Årsrapport 2021 (länk (https://internetbank.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-PRODE125134874)). Swedbank Robur Global Impact Årsrapport 2021 (länk (https://internetbank.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-PRODE125134854))

Kontakt:
Carina Sesser Nylund, Press manager, Swedbank Robur, +46 72 230 52 64

Riskinformation
Historisk avkastning garanterar inte avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. Fonder med riskklass 6-7 kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på www.swedbankrobur.se (https://www.swedbank-aktiellt.se/$out?u=https%3A%2F%2Fwww.swedbankrobur.se%2F&t=www.swedbankrobur.se&i=%2F2022%2Fseptember%2Feuropafond_rustad_for_svar_elvinter.csp&c=68667_68667_784139901_B04B).

* FN:s globala utvecklingsmål grundar sig på en gemensam överenskommelse mellan 193 länder och syftar till att fram till år 2030 bland annat verka för bättrad hälsa, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och minska miljöförstöringen.

**Viktigt att notera är att kopplingen mellan faktiskt effekt av att investera i fonden och de mått som presenteras är indirekt och sker via ägarandelar i portföljbolagen. Därför avråder vi till exempel från att måtten används för klimatkompensation.

Författare Cision