Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-11

Årsredovisning 2021

Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning för 2021. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg den 11 april 2022
Surgical Science Sweden AB (publ)

Årsredovisningen finns tillgänglig i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:


Gisli Hennermark, VD
Tel: 070-420 83 00
gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO
Tel: 070-855 38 35
anna.ahlberg@surgicalscience.com

Om Surgical Science Sweden AB (publ)


En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador ska kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till den kliniska miljön. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Science har drygt 200 anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm, Tel Aviv och Seattle. Med säljkontor i USA, Frankrike och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Bifogade filer


SuS AR 21 SWE

Författare MFN