Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-05

Artificial Solutions International AB: KOMMENTARER GÄLLANDE KOMMUNICERADE FÖRETAGSHÄNDELSER OCH AKTIEKURSUTVECKLING

Årsstämman för Artificial Solutions International AB (tidigare
Indentive AB) (Nasdaq First North: INDEN B) ("Artificial Solutions")
beslutade den 28 februari 2019 om tre företagshändelser som kan
förväntas ha en inverkan på priset på Artificial Solutions aktier på
First North. Dessa företagshändelser avser: (i) beslut om förvärv av
samtliga värdepapper i Artificial Solutions Holding ASH AB
("Artificial Solutions Holding") genom en apportemission, (ii) beslut
om att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Indentive Värdepapper
AB till aktieägarna i Artificial Solutions och (iii) beslut om en
sammanläggning av aktier (så kallad omvänd split).

I apportemissionen tecknades 643 933 819 aktier, varvid antalet aktier
i Artificial Solutions efter registrering hos Bolagsverket ökade från
14 855 572 till 658 789 391. Värdet av de nyemitterade aktierna
uppgår till ca. 1 119,2 MSEK baserat på stängningskursen för
Artificial Solutions aktier den 28 februari 2019 (1,738 kronor per
aktie), vilket motsvarar 97,75 procent av Artificial Solutions
börsvärde efter apportemissionen.

Sista dag för handel i Artificial Solutions aktie inklusive rätt till
utdelningen av aktier i dotterbolaget Indentive Värdepapper AB var
den 28 februari 2019 och således handlas Artificial Solutions aktie
utan rätt till utdelningen från och med den 1 mars 2019.
Avstämningsdagen var den 4 mars 2019. Värdet av utdelningen motsvarar
ett belopp om sammanlagt 21 770 000 kronor baserat på det bokförda
värdet i Artificial Solutions balansräkning den 31 december 2018
eller ett belopp om 25 818 984 kronor baserat på stängningskursen för
Artificial Solutions aktier den 28 februari 2019 (1,738 kronor per
aktie), vilket motsvarar 2,25 procent av Artificial Solutions
börsvärde efter apportemissionen.

Sammantaget och allt annat lika väntas apportemissionen och
utdelningen av aktierna i dotterbolaget Indentive Värdepapper AB
påverka priset så att den justerade stängningskursen den 28 februari
2019 hade motsvarat 1,699 kronor per aktie.

Vidare är avstämningsdagen för den av årsstämman beslutade
sammanläggningen av aktier (så kallad omvänd split), genom vilken 30
aktier slås ihop till en (1) aktie, fastställd till den 13 mars 2019.
Det innebär att sista dag för handel i Artificial Solutions aktie
innan sammanläggningen är den 11 mars 2019 och att första dag för
handel i Artificial Solutions aktie efter sammanläggningen är den 12
mars 2019. Efter sammanläggningen kommer antalet aktier i Artificial
Solutions att uppgå till 21 959 646. Sammantaget och allt annat lika
väntas sammanläggningen av aktierna Artificial Solutions påverka
priset så att den justerade stängningskursen den 28 februari 2019
hade motsvarat 50,96 kronor per aktie. Till följd av sammanläggningen
kommer aktierna i Artificial Solutions från och med den 12 mars 2019
byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0012323756 (tidigare
SE0010245688).

Om Artificial Solutions

Artificial Solutions® är den ledande specialisten inom kommersiell
konversationell AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör
för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och
uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via
röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo®, är utvecklad för det globala
företaget och gör det möjligt för företagsanvändare att samarbeta med
utvecklare för att på kort tid skapa sofistikerade och mycket
intelligenta konversationella AI-applikationer på 35 språk för flera
plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av
de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo,
vilket ger oöverträffade insikter om vad kunderna verkligen tycker
och tänker.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att
implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk,
såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade
konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Den
används redan dagligen av miljontals människor i hundratals
implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela
världen. För mer information, vänligen besök
www.artificial-solutions.com.

För mer information vänligen kontakta

Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions

Telefon: +44 7786 332277

E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Artificial Solutions är listat på Nasdaq First North i Stockholm under
kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB
(www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

Denna information lämnades, genom ovanstående persons försorg, för
offentliggörande den 5 mars 2019 21:45 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/artificial-solutions-international-ab/r/komme...
https://mb.cision.com/Main/16195/2757157/1002713.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.