Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Artificial Solutions International AB: Rättelse: Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapporten för ...

Rättelsen avser felaktig hänvisning till EU:s
marknadsmissbruksförordning.

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI
(https://finance.yahoo.com/quote/ASAI.ST/?guccounter=1)), den ledande
specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera
delårsrapporten för första kvartalet 2020 måndagen den 18 maj 2020 kl
7:30.

Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas
tillgängliga på www.artificial-solutions.com/investor-relations.

Konferenssamtal

Lawrence Flynn, VD och Chris Bushnell, CFO kommer att presentera
resultatet vid en telefonkonferens samma dag kl 10.00. Konferensen
kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av nedanstående
telefonnummer. Vänligen ring in 5 till 10 minuter innan
konferenssamtalet börjar, eftersom en kort registreringsprocess är
nödvändig.

För att delta i konferensen, vänligen ring något av följande nummer:

Storbritannien +44 203 769 6819
Sverige +46 812 410 952
USA +1 646 787 0157
Konferenskod 149025

Årsredovisning och årsstämma

Artificial Solutions meddelar även att de kommer att publicera
årsredovisningen via pressmeddelande och på bolagets hemsida senast
onsdagen den 27 maj 2020.

Datumet för bolagets årsstämma förblir oförändrat och kommer hållas
onsdagen den 17 juni 2020.

För mer information vänligen kontakta:

Chris Bushnell, CFO, Artificial Solutions

Telefonnummer: +44 (0) 7785243580

E-mail: chris.bushnell@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB (publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är ett av de ledande bolagen inom
kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som
möjliggör för människor att kommunicera med applikationer,
webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika
naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo, gör det möjligt för större
globala företag att tillsammans med utvecklare skapa sofistikerade
och mycket intelligenta Conversational AI-applikationer på 35 språk
för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra
nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i
Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att
implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk,
såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade
konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera.
Teknologin används redan dagligen av miljontals människor i
hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor
över hela världen. För mer information, vänligen besök
www.artificial-solutions.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/artificial-solutions-international-ab/r/ratte...
https://mb.cision.com/Main/16195/3113385/1248732.pdf

Författare Cision News