Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

ARTIFICIAL SOLUTIONS: ÖKAD ORDERINGÅNG OCH INTÄKTER 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Artificial Solutions orderingång under det
första kvartalet 2020 uppgick till 19,5 miljoner kronor (16,8) och
orderstocken ökade till 56,3 miljoner kronor (40,8).

Det framgår av delårsrapporten på måndagsmorgonen.

Artificial Solution hade en nettoomsättning på 15,3 miljoner kronor under
kvartalet (12,6). Bruttomarginalen ökade till 60 procent (50) och
användningsintäkterna ökade till 26 procent (12).

Justerad ebitda uppgick till -25,1 miljoner kronor (-27,7) och resultat per
aktie blev -0:70 kronor (-2:70).

"Första kvartalet 2020 har visat på en stark tillväxt för flera av de
nyckeltal vi fokuserar på jämfört med samma kvartal förgående år. Vår
intäktsmix fortsätter att röra sig mot licens- och användningsintäkter med
hög marginal vilket är väldigt glädjande i den rådande globala
covid-19-krisen", skriver vd Lawrence Flynn i rapporten.

Vad gäller påverkan av covid-19 vidtog Artificial Solutions omedelbart
åtgärder för att säkerställa likvida medel. Bland annat förhandla längre
betalningstider för en rad poster, däribland hyror och skatter, skriver
bolaget.

Eftersom personalkostnaderna står för omkring 70 procent av bolagets löpande
utgifter beslutade Artificial Solutions att permittera vissa medarbetare och
att skjuta upp löner för bland annat ledningen.

"I skrivande stund har vi sparat eller skjutit upp cirka 19 miljoner kronor,
och vi planerar vi inte några uppsägningar. Vi är fortsatt optimistiska om
våra möjligheter på medellång sikt", skriver Lawrence Flynn.

Med anledning av den osäkerhet som covid-19-pandemin orsakat har Artificial
Solutions sett över de befintliga finansiella målen. Bolaget står fast vid
uppfattningen att man kommer att uppnå en orderingångstillväxt i linje med
eller över marknaden i stort. Bolaget står också fast vid uppfattningen att
bolaget kommer att uppnå en bruttomarginal på 70 procent före slutet av
räkenskapsåret. På liknande sätt är bolaget också av uppfattningen att
användningsintäkterna kommer att överstiga 80 procent av omsättningen i
slutet av 2022.

"På grund av osäkerheten i och med covid-19 är det emellertid svårt att i
detta skede kvantifiera effekterna på kassaflödet, både positiva och
negativa. Vi fortsätter bevaka effekterna av krisen och kommer att se över
denna del av målsättningen i rapporten för det andra kvartalet", skriver vd.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News