Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Asarina Pharma: Asarina Pharma AB (publ) delårsrapport, första kvartalet 2020 publicerad

Asarina Pharma, vd Peter Nordkild: "I april 2020 släppte vi
inkonklusiva resultat från vår fas IIb-studie i PMDS. Även om dessa
resultat är en klar besvikelse för oss, omkullkastar de inte
fundamenten för vår 40-åriga forskning om allopregnanolon och
Sepranolon. Allopregnanolon är fortfarande inblandat i ett brett
spektrum av stress- och tvångsrelaterade tillstånd, från Tourette
till menstruell migrän samt OCD, PTSD, spelmissbruk, substansmissbruk
med mera. Sepranolon är den kroppsegna substans som vi använder för
att modulera kroppens allopregnanolon-nivåer, den förblir vår nya
behandling och Sepranolon är en drivande vetenskaplig och kommersiell
kraft för oss. Sepranolons säkerhetsprofil visade sig vara utmärkt
under PMDS-fas IIb-studien, och vi fortsätter att gå vidare med våra
fullfinansierade studier inom menstruell migrän och
Tourette-syndrom."

Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2020

· Betydande ökning av FoU-kostnader
· Ekonomisk vinst på grund av förändring i den svenska
växlingskursen

· Solid kassaposition den 31 mars (110,0 MSEK)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

PMDS

I april 2020 släppte vi inkonklusiva resultat från vår fas IIb-studie
i PMDS. Resultaten i den aktiva Sepranolon-armen var på samma nivå
som tidigare studieresultat, men en statistiskt signifikant skillnad
från placebo kunde inte påvisas på grund av ett ovanligt högt
placebosvar. Studien visade att Sepranolon hade en utmärkt
säkerhetsprofil. Vi kommer att lägga ner utvecklingen av Sepranolon
för PMDS, då det kommer att krävas tusentals patienter för att visa
en behandlingseffekt mot en så hög placeboeffekt. Vi fortsätter våra
fullt finansierade studier inom menstruell migrän och
Tourette-syndrom.

MENSTRUELL MIGRÄN

I slutet av Q1 2020 hade 80% av patienterna rekryterats till vår fas
IIa mot menstruell migrän. Under kvartalet öppnade vi ett nytt
studiecenter i Lund i södra Sverige. På grund av Covid-19-pandemin
har tre platser i Finland och en plats i Sverige tillfälligt stoppat
ytterligare rekrytering under kvartalet, sedan mitten av maj 2020 har
alla centra förutom det i Stockholm börjat rekrytera igen. Studien är
planerad att vara färdig under våren 2021.

TOURETTE SYNDROME

Planer och finansiering kvarstår för vår fas IIa-studie i
Tourette-syndrom som kommer att inledas under Q2 2021. Vi hade ett
positivt och produktivt samråd med den danska läkemedelsmyndigheten i
början av mars för att diskutera den nödvändiga toxstudien och det
föreslagna kliniska protokollet. Vi jobbar också på att skicka in en
särläkemedelsansökan till både FDA och EMA som vi hoppas kommer att
godkännas under hösten 2020.

EFTER PMDS

Asarina Pharma var välfinansierat innan vårt studieresultat för PMDS
erhölls. Vi har nu omorganiserat och reviderat alla budgetar för att
säkerställa att våra kliniska studier inom menstruell migrän och
Tourette kan genomföras utan att ytterligare finansiering krävs. Vi
hade kommit långt i våra planer att vara fas III-redo när det gäller
produktionsuppskalning, utveckling av en skräddarsydd autoinjektor
för Sepranolon etc. Under den kommande månaden kommer vi att parkera
dessa aktiviteter på ett sätt så att de snabbt kan återupptas när vår
menstruell migränstudie förhoppningsvis ger positiva kliniska
resultat.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR
(https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nordkild, vd, Asarina Pharma AB

Tel: +45 25 47 16 46

E-mail: peter.nordkild@asarinapharma.com

Jakob Dynnes Hansen, finanschef, Asarina Pharma AB

Tel: +45 5132 3698

E-mail: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Phone: +46 8-463 83 00

Mail: certifiedadviser@penser.se

Om Asarina Pharma

Asarina Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar
Sepranolon för allopregnanolonrelaterade, stress och
menstruationsrelaterade neurologiska tillstånd. Vår projektportfölj
bygger på över 40 års forskning om allopregnanolonrelaterade
neurologiska sjukdomar. Med vår nya familj av GAMSA-föreningar
(GABA\A\modulerande steroidantagonister) strävar vi efter att
leverera en ny generation av effektiva och säkra läkemedel för
neuroendokrinologiska sjukdomar som fortfarande inte har någon
behandling.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/asarina-pharma/r/asarina-pharma-ab--publ--del...
https://mb.cision.com/Main/17069/3119509/1253341.pdf
https://mb.cision.com/Public/17069/3119509/ad12e45da0e93b57.pdf

Författare Cision News