Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-02

ASSA ABLOY avyttrar Emtek och Smart Residential-verksamheten i USA och Kanada för att främja det föreslagna förvärvet av Hardware and Home Improvement divisionen

ASSA ABLOY har ingått bindande avtal med Fortune Brands Home & Security, Inc. (NYSE: FBHS eller "Fortune Brands") om att avyttra Emtek och Smart Residential-verksamheten i USA och Kanada för att helt eliminera alla konkurrensrättsliga invändningar gällande det föreslagna förvärvet av Hardware and Home Improvement divisionen ("HHI") inom Spectrum Brands.

Den 8 september 2021 offentliggjorde ASSA ABLOY att man har tecknat avtal om att förvärva HHI divisionen inom Spectrum Brands (NYSE:SPB) för en köpeskilling om 4 300 MUSD på skuldfri basis. Den 15 september 2022 meddelade det amerikanska justitiedepartementet ("DOJ") att de kommer att försöka förhindra det föreslagna förvärvet av HHI.

ASSA ABLOY har ingått bindande avtal med Fortune Brands om att avyttra Emtek och Smart Residential-verksamheten i USA och Kanada för att helt eliminera alla konkurrensrättsliga invändningar gällande det föreslagna förvärvet av HHI. Residential-verksamheterna utanför USA och Kanada är inte föremål för avyttringen.

Dessa verksamheter hade 2021 en omsättning om cirka 350 MUSD. Försäljningspriset för avyttringen uppgår till cirka 800 MUSD på skuldfri basis.

"Med Fortune Brands som ägare kommer våra framgångsrika amerikanska och kanadensiska residential-verksamheter att få ett bra och starkt hem med en erfaren ägare. Även om vi hade föredragit att behålla dessa residential-verksamheter i USA och Kanada så är vi övertygade om att vi nu helt har eliminerat alla konkurrensrättsliga invändningar från DOJ och att förvärvet av HHI ligger i våra aktieägares långsiktiga intresse", säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

Avyttringen är villkorad av att ASSA ABLOY är framgångsrik i sitt försvar gentemot DOJs invändningar mot det planerade förvärvet av HHI. ASSA ABLOY kommer att vara fullt engagerade i dessa välskötta verksamheter under hela processen, och samtliga verksamheter kommer även fortsättningsvis att bedrivas som vanligt.

Både det föreslagna förvärvet av HHI och avyttringen förväntas slutföras under andra kvartalet 2023, efter det framgångsrika försvaret gentemot DOJ.

Mer information

Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82

Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, IR-chef, tel: 070-275 67 68, E-mail: bjorn.tibell@assaabloy.com

Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 51 000 medarbetare och en omsättning på 95 miljarder SEK. ASSA ABLOY är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. Koncernens innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser.  Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.  

Författare Cision