Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-15

ASSA ABLOY bestrider det amerikanska justitiedepartementets invändningar mot förvärvet av Hardware and Home Improvement ("HHI") divisionen inom Spectrum Brands

Det amerikanska justitiedepartementet ("DOJ") har meddelat att det har för avsikt att försöka stoppa ASSA ABLOYs föreslagna förvärv av HHI divisionen inom Spectrum Brands. ASSA ABLOY och Spectrum Brands invänder starkt emot DOJs beskrivning av det förslagna förvärvet och avser att i domstol tillsammans kraftfullt bestrida DOJs försök att stoppa transaktionen.

Den 8 september 2021 offentliggjorde ASSA ABLOY att man har tecknat avtal om att förvärva HHI divisionen inom Spectrum Brands (NYSE:SPB) för en köpeskilling om 4300 MUSD på skuldfri basis.

"Vi tror starkt på förvärvet av HHI eftersom vi tillsammans kommer att öka investeringarna inom bostadssegmentet och stärka vårt gemensamma produkterbjudande, vilket kommer att gynna konsumenterna", säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

Denna transaktion kommer att kombinera ASSA ABLOYs styrka inom accesslösningar med HHIs kompletterande och djupa kunskaps- och erfarenhetsbas inom produkter för bostadssegmentet, som ytterligare kommer att stärkas av ASSA ABLOYs kultur av att driva innovation och teknologisk utveckling. ASSA ABLOY och Spectrum Brands är övertygade om att transaktionen kommer att accelerera innovation och vara till stor nytta för konsumenter, och tillbakavisar alla påståenden om att det förslagna förvärvet skulle skada konkurrensen.

ASSA ABLOY och Spectrum Brands är fortsatt övertygade om fördelarna med transaktionen och kommer gemensamt att försvara den. ASSA ABLOY och Spectrum Brands står fast vid att slutföra transaktionen och är övertygade om att nå framgång i domstolsförhandlingarna.

Som tidigare har meddelats har ASSA ABLOY och Spectrum Brands kommit överens om att förlänga avtalet för ASSA ABLOY att förvärva HHI till och med den 30 juni, 2023.

Mer information

Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506485 82

Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, IR-chef, tel: 070-275 67 68

Denna information är sådan som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 september 2022 kl. 17.10 CET.

Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 51 000 medarbetare och en omsättning på 95 miljarder SEK. ASSA ABLOY är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. Koncernens innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser.  Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.  

Författare Cision