Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-22

AstraZeneca: Ny strategi ska eliminera AstraZenecas utsläpp till 2025 och göra hela värdekedjan koldioxidnegativ till 2030

Omfattar 1 miljard USD och kommer inkludera lanseringen av nästa
generations inhalatorer för sjukdomar i andningsvägarna och ett brett
spektrum av energi-initiativ för att reducera klimatavtrycket till
noll

Bolaget går med i Sustainable Markets Council för att driva
klimatpolitiska förändringar och kommer även plantera 50 miljoner
träd

AstraZeneca presenterade idag ett ambitiöst program för att eliminera
koldioxidutsläppen från den globala verksamheten till 2025 och
säkerställa att hela värdekedjan är koldioxidnegativ till 2030. Detta
innebär att AstraZenecas planer att minska utsläpp av växthusgaser
tidigareläggs med mer än ett decennium.

På World Economic Forums (WEF) årliga möte i Davos, Schweiz, lanserade
AstraZeneca strategin `Ambition Zero Carbon' som accelererar bolagets
befintliga vetenskapsbaserade mål (science based targets), fördubblar
energiproduktiviteten och använder förnybar energi för både
elektricitet och värme. AstraZeneca kommer också ha en bilflotta med
enbart elfordon fem år tidigare än planerat.

AstraZeneca kommer att investera upp till 1 miljard USD för att uppnå
dessa mål och utveckla nästa generations andningsinhalatorer med
drivgaser som har en global uppvärmningspotential (GWP) nära noll.
Med `Ambition Zero Carbon' avser AstraZeneca att i dess globala
verksamhet nå faktiska nollutsläpp, istället för att vara beroende av
externa klimatkompenseringsprojekt för att sammanlagt nå noll utsläpp
av klimatpåverkande gaser.

I dagens plan ingår också "AZ Forest", ett initiativ som innebär att
AstraZeneca återplanterar 50 miljoner träd under de kommande fem
åren. I samarbete med lokala myndigheter och One Tree Planted, en
ideell organisation som fokuserar på global återplantering av skog,
kommer de första träden att planteras i Australien i februari 2020,
följt av planteringar i Frankrike, Indonesien och andra länder. Detta
initiativ stöder WEF: s nyligen lanserade plattform `1T.org - The
Champions for a Trillion Trees'.

Som ytterligare ett steg för att bidra till att utforma politiken och
hitta branschöverskridande lösningar för att snabbt minska
koldioxidutsläppen i den globala ekonomin, kommer AstraZenecas
koncernchef Pascal Soriot delta i invigningsmötet för Sustainable
Markets Council (SMC). Rådet har inrättats av Hans Kungliga Höghet
Prinsen av Wales med stöd av WEF, som ett rådgivande organ av
offentlig-privat-filantropiska ledare, för att driva hållbara
lösningar i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

"Klimatförändringar är ett akut hot mot folkhälsan, miljön och den
globala ekonomins hållbarhet. Sedan 2015 har vi minskat våra
koldioxidutsläpp från verksamheten med nästan en tredjedel och vår
vattenförbrukning med nästan en femtedel. Men nu är det dags att
agera ännu snabbare och fördubbla våra ansträngningar. De åtaganden
som AstraZeneca har gjort idag som en del av vår strategi "Ambition
Zero Carbon" kommer göra det möjligt för oss att påskynda minskningen
av vårt företags klimatpåverkan och inspirera till samarbete på
global nivå för att genomföra politiska förändringar" säger Pascal
Soriot, AstraZenecas koncernchef.

"Vi gratulerar AstraZeneca till att ha svarat på klimatkrisen och höjt
ambitionen för dess vetenskapsbaserade mål som redan var i linje med
Parisavtalets mest ambitiösa mål - att begränsa uppvärmningen till
1,5 grader. Eftersom effekterna av klimatförändringar upplevs av allt
fler samhällen över hela världen, är AstraZenecas samarbetsstrategi
att skala effekterna av ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt över
hela värdekedjan exakt vad som behövs", säger Alexander Farsan,
Globalt ansvarig för Science Based Targets inom WWF och medlem av
styrgruppen i det internationella initiativet Science Based Targets.

`Ambition Zero Carbon' strategin

Strategin `Ambition Zero Carbon' påskyndar avsevärt den plan som
utvecklades 2015 för att minska AstraZenecas koldioxidutsläpp med mål
verifierade av forskningen om klimatförändringar. För att uppnå
nollutsläpp av växthusgaser fram till 2025 kommer AstraZeneca att
konvertera 100 procent av dess energiförbrukning till förnybara
källor för både elektricitet och värme och ha en helt elektrisk
bilflotta.

Koldioxidnegativ värdekedja

Genom att erkänna att AstraZenecas totala utsläpp från partners i hela
företagets värdekedja är betydligt större än utsläppen från den egna
direkta verksamheten, åtar sig AstraZeneca att engagera dess
leverantörer att minska sina direkta utsläpp till 2030 och att
identifiera alternativ för att avlägsna koldioxid. Det kommer att
leda till att mer koldioxid (CO\2\) avlägsnas från atmosfären än vad
som tillförs vilket resulterar i att AstraZeneca blir
"koldioxidnegativt" över hela värdekedjan till 2030.

Nästa generation av inhalatorer

AstraZeneca förbinder sig att lansera nästa generations inhalator för
att behandla astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med nära
noll klimatpåverkan per 2025. AstraZeneca förväntar sig att den
drivgas som används i nästa generations trycksatta inhalatorer med
doserad dos, så kallade pMDI, kommer att ha en klimatpåverkan som är
90-99 procent lägre än drivgaser som används i äldre pMDI. Förutom
att erbjuda nästa generations pMDI:er kommer AstraZeneca att
fortsätta erbjuda läkemedel som inhaleras i pulverform (DPI). PMDI är
ett viktigt terapeutiskt alternativ, särskilt när användarkunskap om
hjälpmedlet, begränsad lungfunktion, ålder, en reducerad
fingerfärdighet eller kognitiv förmåga är överväganden som behöver
beaktas.

`AZ Forest'

Parallellt med arbetet att eliminera koldioxidutsläpp från sin egen
verksamhet, vill AstraZeneca också belysa den direkta kopplingen
mellan återplantering av skog och den inverkan det kan ha på både
klimatet och människors hälsa. Träd har kapacitet att binda koldioxid
och är viktiga för att dämpa effekterna av klimatförändringar.
AstraZeneca kommer att samarbeta med erkända
återplanteringsorganisationer och regeringar i ett antal länder för
att plantera 50 miljoner träd under de kommande fem åren, de första
programmen kommer att starta i februari 2020.

Sustainable Markets Council

Med stöd av World Economic Forum skapade Hans Kungliga Höghet Prinsen
av Wales SMC i syfte att påskynda en övergång till hållbara marknader
och minska koldioxidutsläppen i den globala ekonomin. AstraZeneca är
en av grundarna till detta offentliga-privata nätverk av globala
ledare som hjälper till att utforska lösningar som har möjlighet att
förändra spelplanen och främja en utveckling mot hållbara marknader.
SMC kommer lanseras officiellt i Davos där konkreta metoder för att
uppnå ambitionen för 2020 ska diskuteras.

Index och utmärkelser

CDP A List for Climate Change

Den 20 januari 2020 fick AstraZeneca erkännande för företagets
klimatåtgärder och för fjärde året i rad en plats på den globala icke
vinstdrivande miljöorganisationen CDPs prestigefyllda 'A List' för
klimatförändringar, baserat på företagets klimatrapportering 2019.
AstraZeneca uppmärksammades för sina åtgärder för att minska
utsläppen, dämpa klimatriskerna, utvecklandet av en ekonomi mindre
beroende av kol baserat på de uppgifter bolaget lämnat i CDP: s
frågeformulär för klimatförändring 2019. Företaget är ett av få
högpresterande företag bland tusentals som poängsattes.

Corporate Knights World's 100 Most Sustainable Corporations

Den 21 januari 2020 utnämnde Corporate Knights AstraZeneca till ett av
världens 100 mest hållbara företag bland mer än 7 000 bedömda
företag, och rankades totalt på plats 56 och på andra plats bland
läkemedelsföretagen.

AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med
fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda
läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga
terapiområden: cancer, kardiovaskulära, njursjukdomar och metabola
sjukdomar samt andningsvägar. AstraZeneca bedriver verksamhet i över
100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals
patienter över hela världen. För mer information: astrazeneca.com
Följ oss på Twitter @AstraZeneca.

Media Relations
Gonzalo Viña +44 203 749 5916
Rob Skelding Oncology +44 203 749 5821
Rebecca Einhorn Oncology +1 301 518 4122
Matt Kent BioPharmaceuticals +44 203 749 5906
Angela Fiorin BioPharmaceuticals +44 1223 344 690
Jennifer Hursit Other +44 203 749 5762
Christina Sweden +46 8 552 53 106
Malmberg
Hägerstrand
Michele Meixell US +1 302 885 2677

Investor
Relations
Thomas Kudsk +44 203 749 5712
Larsen
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Christer BioPharmaceuticals +44 203 749 5711
Gruvris (Cardiovascular,
Metabolism)
Nick Stone BioPharmaceuticals +44 203 749 5716
(Renal) Environmental,
Social and Governance
Josie Afolabi BioPharmaceuticals +44 203 749 5631
(Respiratory) Other
medicines
Craig Marks Finance Fixed income +44 7881 615 764
Jennifer Corporate access Retail +44 203 749 5824
Kretzmann investors
US toll-free +1 866 381 72 77

Christina Malmberg HägerstrandPresschef AstraZeneca AB och Norden
Baltikum+ 46 8 552 53 106
christina.malmberghagerstrand@astrazeneca.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/astrazeneca/r/ny-strategi-ska-eliminera-astra...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.