Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-01

AstraZeneca: Ticagrelor (BRILIQUE) i samband med kranskärlskirurgi ger färre blödningskomplikationer jämfört med clopidogrel

En ny studie som presenterades den 1 september under den Europeiska
hjärtläkarkongressen i London (ESC) visar att ticagrelor jämfört med
clopidogrel minskar risken för allvarliga blödningar i samband med
kranskärlskirurgi.

För att undvika blodproppar är de flesta hjärtpatienter ordinerade
trombocythämmare, som förhindrar att blodplättarna klumpar ihop sig.
Idag är trombocythämmande behandling standardbehandling efter akut
hjärtinfarkt och sedan 2011 är ticagrelor ett förstahandsval enligt
Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2011 samt 2015. Under
åren 2012-2014 användes främst två olika trombocythämmare,
clopidogrel och ticagrelor.

En komplikation av trombocythämmande läkemedel att de kan öka risken
för allvarliga blödningar i samband med hjärtoperation. Forskare vid
Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, har i en nationell
retrospektiv registerstudie kartlagt 2 244 patienter, behandlade med
ticagrelor eller clopidogrel och som genomgått kranskärlskirurgi
efter akut hjärtinfarkt syndrom mellan år 2012-2013. Syftet med
studien har varit att undersöka sambandet mellan allvarliga
blödningskomplikationer och det trombocythämmande läkemedel
patienterna behandlats med efter sin hjärtinfarkt.

Studien visar att patienter som behandlades med clopidogrel efter akut
hjärtinfarkt i högre utsträckning drabbades av allvarliga
blödningskomplikationer än patienter som fick ticagrelor (17.6
procent för clopidogrel,12.9 procent för ticagrelor). Efter
korrigering för andra faktorer som påverkar blödningsrisken var det
28 procent färre blödningskomplikationer i patienter som behandlades
med ticagrelor.

Enligt europeiska riktlinjer, så bör behandlingen med blodförtunnande
medel om möjligt avslutas fem dagar före operationen för att minska
för blödning i samband med kirurgi. Studien från Sahlgrenska akademin
visar att för patienter som behandlas med ticagrelor och är i behov
av subakut kirurgi, så kan behandlingen sättas ut tre dagar före
operationen, utan att det ökar risken för stora
blödningskomplikationer jämfört med att sätta ut behandlingen fem
dagar före operation.

- För patienten minskar därmed risken att drabbas av nya hjärtproblem
i väntan på operationen. Det sparar också sjukvårdsresurser, eftersom
patienterna behöver ligga inne på sjukhus färre dagar i väntan på
operation. Med tanke på att vårddygnen på en hjärtintensivavdelning
är mycket dyra kan det ge stora besparingar för sjukvården, säger
Anders Jeppsson, överläkare och hjärtforskare vid Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet, som har lett studien.

En artikel "Coronary artery bypass grafting-related bleeding
complications in patients treated with ticagrelor or clopidogrel: a
nationwide study" publicerades i European Heart Journal den 1
september, samtidigt som studien presenterades under European Society
of Cardiology's årliga möte i London.

ESC är världens största hjärtläkarkonferens med omkring 30 000
deltagare.

Studien är en prövarinitierad studie som har delfinansierats av
AstraZeneca.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus
på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda
läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena
hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet,
cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över
100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals
patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se
och www.astrazeneca.com

Kontakt:

Anders Jeppsson, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
031-3427515, 0736-601787

Petra Eurenius, Kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, telefon
0709 186 562.

876241.011 08/2015 SE

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/astrazeneca/r/ticagrelor--brilique--i-samband-...

Författare WKR