Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-09

Återköp av aktier av serie B i AB Electrolux under vecka 18, 2022

AB Electrolux (LEI-kod 549300Y3HHZB1ZGFPJ93) har under perioden 2 maj - 6 maj 2022 återköpt sammanlagt 385 000 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0016589188) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 8 000 000 B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 1 250 miljoner kronor som AB Electrolux tillkännagav den 29 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 2 maj 2022 - 21 oktober 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen"). Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

B-aktier i AB Electrolux har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig Viktat Totalt dagligt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier) per dag (SEK) (SEK)
02/05/  80 000 145,8381 11 667 048,00
2022
03/05/  80 000 150,4299 12 034 392,00
2022
04/05/  80 000 153,2560 12 260 480,00
2022
05/05/  80 000 153,1825 12 254 600,00
2022
06/05/  65 000 149,6146   9 724 949,00
2022

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Citigroup Global Markets Europe AG för AB Electrolux räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår AB Electrolux innehav av egna aktier per den 6 maj 2022 till 5 434 115 B-aktier. Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 283 077 393.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Rupini Bergström, Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07

Författare Cision