Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-15

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 45, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 7 november - 11 november 2022 återköpt sammanlagt 489 795 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 10 procent B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 1,5 miljarder SEK som NCC tillkännagav den 27 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 11 maj 2022 till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

B-aktier i NCC har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig Viktat genomsnitts Totalt dagligt
volym (antal -pris per dag transaktionsvärde(SEK)
aktier) (SEK)
2022 96 604 97,3457 9 403 984
-11
-07
2022 99 346 98,0175 9 737 647
-11
-08
2022 99 130 97,4081 9 656 065
-11
-09
2022 98 706 97,0606 9 580 464
-11
-10
2022 96 009 99,9801 9 598 989
-11
-11

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för NCC AB:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår NCC:s innehav av egna aktier per den 11 november 2022 till 10 474 514. Det totala antalet aktier i NCC uppgår till 108 435 822.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se,NCC:s Mediabank (https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/)

Författare Cision