Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-28

Återköp av aktier Byggfakta Group under vecka 47, 2022

Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 21 november – 25 november 2022 återköpt sammanlagt 45 200 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)Viktat genomsnittspris per dag (SEK)Totalt dagligt transaktionsvärde
22/11/202215 00039,5592593 388
23/11/202217 50039,8121696 712
24/11/20226 70040,5647271 783
25/11/20226 00040,9313245 588

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 25 november 2022 till 1 045 352 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.

Om Byggfakta Group


Byggfakta Group, med huvudkontor i Ljusdal, Sverige och med anor från 1936, är en ledande digital plattform som erbjuder lösningar som sammanför aktörer i byggindustrins värdekedja, maximerar försäljningen och förbättrar effektiviteten för sina kunder. Bolagets kärnutbud ligger i fyra produktsegment och riktar sig till olika intressenter i byggindustrins värdekedja, nämligen (i) Projektinformation - en plattform för försäljning av affärsintelligens; (ii) Specifikation - programvara som digitaliserar processen att skriva specifikationer; (iii) Produktinformation - en onlineplattform som möjliggör för leverantörer att marknadsföra deras produkter online, och ger köparna en omfattande katalog med byggprodukter, och (iv) e-Tendering - programvara för e-sourcing och e-upphandling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Erik Kronqvist, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0) 70 697 22 22
E -post: erik.kronqvist@byggfaktagroup.com
 
Hemsida: www.byggfaktagroup.com

Bifogade filer


Återköp av aktier Byggfakta Group under vecka 47, 2022

Författare MFN