Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-11

Återköp av aktier i Alfa Laval under vecka 40, 2021

Under perioden 4 oktober - 8 oktober 2021 har Alfa Laval AB (publ) ("Alfa Laval") (LEI-kod: 549300UCKT2UK88AG251) återköpt sammanlagt 123 000 egna aktier (ISIN: SE0000695876) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa optimerad kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 2 miljarder som Alfa Laval tillkännagav den 27 april 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2021 - 25 april 2022 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen).

Aktier i Alfa Laval har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig Viktat Totalt dagligt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier) per dag (SEK) (SEK)

2021 30 000 321,6566 9 649 698,00
-10
-04
2021 18 000 321,8413 5 793 143,40
-10
-05
2021 25 000 320,0078 8 000 195,00
-10
-06
2021 19 000 326,2195 6 198 170,50
-10
-07
2021 31 000 323,3305 10 023 245,50
-10
-08

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp på uppdrag av Alfa Laval. Efter ovanstående förvärv uppgår Alfa Lavals innehav av egna aktier till 2 796 000 aktier den 8 oktober 2021.

Det totala antalet aktier i Alfa Laval, inklusive egna aktier, är 419 456 315, och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 416 660 315.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
 

Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 730 46 30 90

Henrik G. Welch
Head of Group Treasury
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 70 2638399

Författare Cision