Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-29

Återköp av aktier i Byggmax Group under vecka 47 2021

Under perioden 22 november - 26 november har Byggmax Group AB (LEI-kod: 549300MPJPYQB0KCNH03) ("Byggmax" eller "Bolaget") återköpt sammanlagt 232 000 egna aktier (ISIN: SE0003303627) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 200 miljoner som Bolaget tillkännagav den 15 september 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden från den 20 september 2021 till dagen för årsstämman 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen").

Aktier i Byggmax har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig Viktat Totalt dagligt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier) per dag (SEK) (SEK)
2021 50 000 88,3581 4 467 905,00
-11
-22
2021 48 000 87,8947 4 218 944,64
-11
-23
2021 38 000 87,4316 3 322 400,80
-11
-24
2021 32 000 87,8966 2 812 690,56
-11
-25
2021 64 000 86,4592 5 533 390,02
-11
-26

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av DNB Bank ASA, filial i Sverige, på uppdrag av Byggmax. Efter ovanstående förvärv uppgår Bolagets innehav av egna aktier per den 26 november till 1 232 000 aktier. Det totala antalet aktier i Byggmax uppgår till 60 999 045.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Helena Nathhorst, CFO

Tel: 076-119 00 40

E-post: helena.nathhorst@byggmax.se

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group

Tel: 076-119 09 85

E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Författare Cision