Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-29

Återköp av aktier i Enea under vecka 47, 2021

Under perioden 22 – 26 november 2021 har Enea AB (publ) återköpt sammanlagt 3 000 egna aktier (ISIN: SE0009697220) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa leverans av aktier i aktierelaterade incitamentsprogram.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 180 000 aktier eller 45 MSEK som Enea tillkännagav den 16 juli 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 19 juli 2021 – 31 mars 2022 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen). Aktier i Enea AB har återköpts (i SEK) enligt följande:

DatumAggregerad daglig volym
(antal aktier)
Viktat genomsnittspris per dagTotalt dagligt transaktionsvärde
2021-11-22800251,6713201 337,04
2021-11-23600242,4167145 450,02
2021-11-24500233,6000116 800,00
2021-11-25400241,817596 727,00
2021-11-26700248,6429174 050,03


Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av DNB på uppdrag av Enea. Efter ovanstående förvärv uppgår Eneas innehav av egna aktier till 112 888 den 26 november 2021. Det totala antalet aktier i Enea, inklusive egna aktier, är 21 615 231, och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 21 502 343. Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontaktpersoner för ytterligare information:

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: jan.haglund@enea.com

Ola Burmark, CFO
E-mail: ola.burmark@enea.com

Om Enea

Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra och skydda tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och sakernas internet. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com

Bifogade filer


Återköp av aktier i Enea under vecka 47, 2021
Enea Buyback Transactions 22 November 26 November 2021

Författare MFN