Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-30

Återköp av aktier i MTG under vecka 4, 2023

Från 23 Januari till 27 Januari 2023 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) ("MTG") återköpt sammanlagt 160 541 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen"). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig Viktat Totalt dagligt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier) per dag (SEK) (SEK)

2023 35 000 85,6961 2 999 361,83
-01
-23
2023 35 000 87,2057 3 052 198,25
-01
-24
2023 29 932 88,0779 2 636 346,42
-01
-25
2023 35 068 91,1977 3 198 119,97
-01
-26
2023 25 541 92,7937 2 370 044,49
-01
-27

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 27 Januari 2023 till 4 650 974 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com (oliver.carra@mtg.com)

Följ oss: mtg.com (http://www.mtg.com) / Twitter (https://twitter.com/mtgab?lang=en) / LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/modern-times-group-mtg/)

Författare Cision