Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-16

Återköp av aktier i Telia Company under vecka 32 2022

Telia Company AB (publ) (LEI code 213800FSR9RNDUOTXO25) har återköpt egna aktier (ISIN: SE0000667925) enligt specifikationen i tabellen nedan. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om 5.4 GSEK som Telia Company tillkännagav den 1 juni 2022 (https://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/pressmeddelanden/2022/6/telia-company-inleder-tidigare-tillkannagivet-aktieaterkopsprogram/). Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Per nedan angivna datum har aktier i Telia Company återköpts enligt följande:

+-------+-----------------+---------------+-----------------+
|Datum |Aggregerad daglig|Viktat |Totalt |
| |volym (antal |genomsnittspris|transaktionsvärde|
| |aktier) |per dag (SEK) |per dag (SEK) |
+-------+-----------------+---------------+-----------------+
|08 |2 792 905 |37,4526 |104 601 554 |
|augusti| | | |
|2022 | | | |
+-------+-----------------+---------------+-----------------+
|09 |955 127 |37,3768 |35 699 591 |
|augusti| | | |
|2022 | | | |
+-------+-----------------+---------------+-----------------+
|10 |99 332 |37,5330 |3 728 228 |
|augusti| | | |
|2022 | | | |
+-------+-----------------+---------------+-----------------+
|11 |150 000 |37,2660 |5 589 900 |
|augusti| | | |
|2022 | | | |
+-------+-----------------+---------------+-----------------+
|12 |815 070 |37,3735 |30 462 019 |
|augusti| | | |
|2022 | | | |
+-------+-----------------+---------------+-----------------+

+-----------------------------------------+---------+
|Totalt antal aktier köpta under perioden:|4 812 434|
+-----------------------------------------+---------+

+------------------------------------+----------+
|Totalt antal aktier som köpts under |44 262 612|
|återköpsprogrammet sedan den 15 juni| |
|2022: | |
+------------------------------------+----------+

+--------------------------------------------------------+----------+
|Totalt antal aktier i bolagets ägo per 12 augusti 2022: |44 272 648|
+--------------------------------------------------------+----------+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs Bank Europe SE för Telia Companys räkning. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 089 631 702 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2022, kl. 07.30 CET.

För mer information, kontakta Iréne Krohn, Presschef: 0771 77 58 30, besök vårt Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Författare Cision