Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-30

Återköp av aktier i VNV Global AB (publ)


VNV Global AB (publ) (”VNV Global” eller ”Bolaget”) har mellan den 19 och den 27 maj 2022 återköpt 122 871 stamaktier i Bolaget till ett genomsnittligt pris om 31,02 SEK. Bolaget innehar totalt 1 657 949 återköpta stamaktier. Det totala antalet stamaktier i VNV Global, inklusive återköpta stamaktier, uppgår till 116 423 547.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Björn von Sivers, Investor Relations: 08-545 015 50

Om oss


VNV Global är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med betydande värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. VNV Globals stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV. För mer information om VNV Global, besök www.vnv.global.

Bifogade filer


Återköp av aktier i VNV Global AB (publ)

Författare MFN