Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-01

Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under perioden 1 - 30 november, 2022

Under perioden 1 november 2022 till 30 november 2022 har Kindred Group plc ("Kindred" eller "Bolaget")  återköpt sammanlagt 684 000 aktier/SDB inom ramen för det återköpsprogram som inleddes den 1 augusti 2022. Återköpsprogrammet initierades av styrelsen i syfte att återföra överskottet av likvida medel till Bolagets aktieägare. Programmet genomförs i enlighet med Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) ("MAR") och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Förvärven under november månad har gjorts till ett genomsnittspris om 102,58 SEK per aktie. Efter förvärven och per 30 november 2022 uppgick Kindreds innehav av egna aktier/SDB till 12 074 679. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred uppgår till 230 126 200.

För ytterligare information om transaktionerna i återköpsprogrammet hänvisas till:

Nasdaq Stockholm:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

eller

Kindred Group:

http://www.kindredgroup.com/investors/the-share/share-buy-back/

Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-01 11:30 CET.

För ytterligare information:

Patrick Kortman, Director - Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337
ir@kindredgroup.com

 

Författare Cision