Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-26

Atlas Copco: Rekordhög orderingång och god lönsamhet trots störningar i leverantörskedjan

Nacka, Sverige, den 26 april 2022: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det första kvartalet som offentliggjordes idag.

"Under det första kvartalet var efterfrågan högre än vad vi förväntat oss, och orderingången låg på rekordnivåer för alla affärsområden," säger Mats Rahmström. "Trots nya osäkerheter i världen, störningar i leverantörskedjan, högre kostnader för komponenter och nya utbrott av COVID-19 har vi levererat lönsamhet på god nivå".

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service ökade avsevärt jämfört med föregående år, och överträffade den redan höga nivån från de fjärde kvartalet förra året. Ordervolymerna för serviceverksamheterna fortsatte att växa.

Orderingången under det första kvartalet växte till 40 379 MSEK (30 468), en organisk ökning om 23%. Trots störningar i leverantörskedjan ökade intäkterna organiskt 7% till 30 086 MSEK (26 021). Rörelseresultatet ökade 25% till 6 749 MSEK (5 387), vilket motsvarar en marginal på 22.4% (20.7). Justerat för jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 6 525 MSEK (5 649), vilket motsvarar en marginal om 21.7% (21.7). Avkastningen på sysselsatt kapital var 27% (23).

Framåt, på kort sikt, även om den nuvarande globala ekonomiska utvecklingen gör marknadsutsikten osäker, förväntar sig Atlas Copco att kundernas aktivitetsnivå kommer att vara fortsatt hög, men försvagas jämfört med den mycket höga nivån i första kvartalet.

"Vi planerar för olika scenarier och vi fortsätter att fokusera att leverera värde till våra kunder i form av ledande teknologier och hållbara innovationer", säger Mats Rahmström.  

För mer information kontakta:

Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer
076 899 9597 (http://tel:+46768999597
ir@atlascopco.com
Sara Hägg Liljedal, Kommunikationsdirektör
072 144 1038 (http://tel:+46721441038)
media@atlascopco.com

Författare Cision