Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Attendo: Attendo avyttrar verksamheten i Norge

Attendo har ingått avtal om att avyttra den norska verksamheten till
det idéburna företaget Lovisenberg Omsorg. Attendos norska verksamhet
består av fem äldreboenden, varav fyra är entreprenader som kommer
att upphöra under de kommande två åren. Attendo bedömer att det
saknas förutsättningar för privata företag att utveckla långsiktigt
bärkraftig verksamhet inom äldreomsorg i Norge

- Attendo har under lång tid legat i framkant när det gäller att
utveckla arbetsmetoder, kvalitetssystem och aktiviteter som höjer
livskvaliteten för de som bor på våra äldreboenden i Norge. Trots en
mycket uppskattad verksamhet finns det små möjligheter för Attendo
och andra privata företag att utveckla ny verksamhet och våra
nuvarande avtal löper ut kommande år. Jag är övertygad om att
Lovisenberg kommer att ta väl hand om våra boende och medarbetare och
fortsätta arbetet med att utveckla omsorg med omtanke, säger Ammy
Wehlin, affärsområdeschef för Attendo Skandinavien.

Attendo driver i dagsläget fem äldreboenden i Norge, ett i egen regi
och fyra entreprenader vars kontrakt upphör med början i juli 2020 (i
Stavanger) och fram till 2022. Omsättningen av den verksamhet som
överlåts uppgick 2019 till cirka 300 Mkr och bidrog marginellt till
Attendos resultat.

Genomförandet av försäljningen förutsätter godkännande från relevanta
myndigheter i Norge. Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com
Transaktionen är inte av sådan art att den omfattas av
offentliggörandeskyldighet för Attendo enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning.

__________________________________________________________________________________
Attendo - Nordens ledande omsorgsföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade
omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i
Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg
erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt
individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring

25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter
i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
www.attendo.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/attendo/r/attendo-avyttrar-verksamheten-i-nor...
https://mb.cision.com/Main/13398/3125942/1257719.pdf

Författare Cision News