Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

AUSS: Invitasjon til presentasjon av foreløpige finansielle tall for 2019

Austevoll Seafood ASA presenterer foreløpige tall for år 2019, tirsdag 25.
februar 2020 klokken 09.00 på Hotel Continental, Teatersalen 1, Stortingsgaten
24/26, Oslo.
Dersom du ønsker å delta på presentasjonen i Oslo, vennligst bekreft til
Elisabeth Blåsternes på email: eb@auss.no innen mandag den 24. februar 2020
klokken 12.00.

Selskapet vil være representert ved konsernsjef Arne Møgster og finansdirektør
Britt Kathrine Drivenes.

Presentasjonen vil også kunne følges på web cast på www.auss.no kl. 09.00 og
engelsk web cast fra kl. 12.00.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495818

Författare OSE News