Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Autoliv: Autoliv ger uppdatering av marknads- och affärsläget, accelererar åtgärder och tecknar lån med Svensk Exportkr...

(Stockholm, 29 maj, 2020) - Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE:
ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, ger en uppdatering av
marknads- och affärsläget och åtgärder som vidtagits för att hantera
nedgången i bilindustrin orsakad av COVID-19-pandemin.

· Under april stod praktiskt taget all verksamhet stilla i Europa
och Amerika

· Långsam och volatil uppstart och upptrappning skapar
effektivitetsutmaningar

· Personalrelaterade kostnader sänkt med nästan 30%
· Minskat investeringar med 30% t.o.m. april jämfört med plan
· Avtalar om lån med Svensk Exportkredit på upp till 6 miljarder SEK

"Med våra största marknader Amerika och Europa praktiskt taget
stillastående i april, är utmaningarna under andra kvartalet större
än någonsin tidigare" säger Mikael Bratt, VD och koncernchef i
Autoliv. "När industrin och Autoliv nu går vidare till nästa fas -
omstart och upptrappning utanför Kina - krävs det fortsatt fokus på
våra anställdas hälsa och säkerhet samt fortsatt daglig optimering av
våra resurser till den låga och volatila kunderefterfrågan".

Utmanande start på andra kvartalet 2020

Fordonsindustrin stod i princip helt stilla i april i Europa och
Amerika (normalt 2/3 av Autolivs årsförsäljning). Uppstarten av
industrin i dessa regioner är en positiv utveckling, men
produktionsökningarna börjar på en väldigt låg nivå och kännetecknas
av stora fluktuationer i kundefterfrågan. Detta skapar specifika
utmaningar, eftersom vi behöver balansera åtgärder för att minimera
kostnaderna med behovet av att säkra kapacitet för att möta de
fluktuerande kundavropen. De frekventa, stora och snabba
förändringarna i kundens avrop gör att vi inte kan driva verksamheten
med optimal effektivitet. Dessutom bidrar nedstängningarna i flera
länder, till exempel i Mexiko och Indien, till specifika utmaningar,
eftersom anställda som måste stanna hemma har rätt till full lön.
Dessa utmaningar stärker vad företaget kommunicerade i samband med
kvartalsrapporten för det första kvartalet; att den låga
förutsägbarheten och den långa perioden av näst intill stillestånd i
stora delar av världen innebär att den operationella hävstången kan
komma att vara högre än de cirka 30% som vi ser som standard
hävstångsnivå.

Uppstart och upptrappning av fordonsindustrin

Fordonsindustrin har de senaste veckorna gått in i en omstartsfas på
de flesta marknader, om än på låga och volatila nivåer, och Autolivs
verksamhet utvecklas i takt med detta. Den senaste uppdatering från
IHS från 14 maj 2020 indikerar knappt 50% minskning av
fordonsproduktionen andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal
2019.

Autolivs försäljning i Kina ökade med 3% i april 2020 jämfört med
april 2019. Nästan 100% av biltillverkarnas fabriker har startat upp
och vår produktion har gradvis återhämtat sig till mer än 100%
jämfört med samma tidpunkt förra året. Fordonsförsäljningen ökade med
1% i april 2020 jämfört med april 2019 enligt CAAM. Det av regeringen
utlysta kristillståndet i Japan hävdes 26 maj, men biltillverkarnas
omstart är långsam på grund av låg exportefterfrågan.
Fordonstillverkarna i Indien har börjat starta upp igen men på en
mycket låg nivå. Fordonsfabrikerna i Sydkorea har fortsatt vara
öppna, men på lägre nivåer på grund av låg exportefterfrågan. Detta
trots en stark inhemsk efterfrågan på vissa nya modeller.

Autolivs försäljning i Europa minskade med 89% i april 2020 jämfört
med april 2019, eftersom nästan alla våra kunder var nedstängda under
merparten av månaden. I dagsläget har nästan alla fordonstillverkare
återupptagit produktionen, men på låga och instabila nivåer. Den
senaste prognosen från IHS indikerar att fordonsproduktionen i andra
kvartalet 2020 kommer att falla med cirka 70% jämfört med samma
kvartal 2019.

Autolivs försäljning i Amerika minskade med 96% i april 2020 jämfört
med april 2019, eftersom nästan alla våra kunder var nedstängda. För
närvarande har nästan alla fordonstillverkare startat upp
produktionen igen, om än på väldigt låga och instabila nivåer. De
senaste industriprognoserna indikerar att fordonsproduktionen i andra
kvartalet 2020 i Nordamerika kommer att falla med cirka 75% jämfört
med andra kvartalet 2019.

Leverantörskedjan är en osäkerhetsfaktor för industrin eftersom olika
länder befinner sig i olika faser av produktionsupptrappning.
Leverantörskedjan i Mexiko, till exempel, är fortsatt delvis
nedstängd. Autoliv arbetar för att säkra vår leverantörskedja och
fortsätter att införa lämpliga åtgärder nödvändiga för att försäkra
oss om våra anställdas hälsa och säkerhet när vi nu startar upp och
ökar vår produktion.

Kraftfulla åtgärder ger oss förutsättningar att hantera en utmanande
period

Som beskrivs nedan hanterar vi med beslutsamhet situationen genom att
kontrollera kostnaderna, minska utgifterna samt stärka
likviditetspositionen.

Kostnadskontroll: Antalet medarbetare minskade betydligt i april, och
ytterligare minskningar förväntas i maj och juni. Jämfört med första
kvartalet 2020 har nivån på kostnader för FoU, brutto, samt
produktionsomkostnader minskat med cirka 15%. Kostnadsnivån för
administration och försäljning har minskat med nästan 5%. Som en
effekt av dessa neddragningar samt omfattande permitteringar i vissa
länder har nivån på personalrelaterade kostnader i april 2020 minskat
med nästan 30% jämfört med första kvartalet 2020.

Kassaflöde och likviditet: Jämfört med tidigare plan har investeringar
till och med april reducerats med mer än 30%, eller ungefär 50 MUSD.
Rörelsekapitalet påverkas negativt av att olika regioner befinner sig
i olika faser av produktionsupptrappning samt av perioder av
stillestånd i vissa regioner för vissa verksamheter. Efter att den 2
april nyttjat Bolagets resterande 600 miljoner USD av sin existerande
kreditfacilitet, uppgick Bolagets kassabalans till cirka 1,5
miljarder USD. Den 30 april var Bolagets kassabalans cirka 1.4
miljarder USD. Maj förväntas bli mer utmanande än april
kassaflödesmässigt på grund av en ökning av nettorörelsekapital,
medan utvecklingen kommande månader är osäker.

För att ytterligare stärka vår likviditetställning och kreditresurser
har bolaget 28 maj avtalat om en lånefacilitet ("Faciliteten") på
cirka 0,6 miljarder USD (6 miljarder SEK) med Svensk Exportkredit
understödd av Exportkreditnämnden. Faciliteten består av en 2-årsdel
och en 5-årsdel om 3 miljarder SEK vardera. Faciliteten
tillhandahålls mot att Autoliv återbetalar existerande lån på 1,2
miljarder SEK med Svensk Exportkredit med ursprungligt förfall i juni
2022. Genom våra likviditetsbevarande åtgärder och med denna nya
lånefacilitet på plats är vår likviditet stark nog för att i andra
kvartalet 2020 kunna återbetala cirka 0,5 miljarder USD av vårt
syndikerade lån om 1,1 miljarder USD ("RCF"). Denna RCF är fortsatt
tillgänglig till juli 2023. Med den nya Faciliteten har Bolaget en
väl diversifierad förfallostruktur och omfattande kreditresurser till
hands. Med detta har vi förstärkt vår finansiella flexibilitet och
ökat vår kassa eller kassaekvivalenter plus lånelöften med 0,5
miljarder USD. Inga av Autolivs kreditfaciliteter är kopplade till
specifika finansiella villkor.

Mikael Bratt avslutar: "I dessa utmanande tider är jag stolt över att
vi har en solid organisation med starka medarbetare som fortsätter
genomföra vår långsiktiga strategi och jag är övertygad om att
Autoliv kommer att komma ut på andra sidan denna kris som ett ännu
starkare företag".

För ytterligare information kontakta:

Investerare och analytiker: Anders Trapp, Tel +46 (0)8 587 206 71

Investerare och analytiker: Henrik Kaar, Tel +46 (0)8 587 206 14

Press och media: Marja Huotari, Tel +46 (0)709 578 135

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag, och genom våra
dotterbolag utvecklar och tillverkar vi bilsäkerhetssystem, såsom
krockkuddar, säkerhetsbälten, rattar och system för skydd av
fotgängare till alla större biltillverkare i världen. Våra produkter
räddar över 30 000 liv varje år och förebygger tio gånger fler
allvarliga olyckor.

Våra över 65 000 medarbetare i 27 länder brinner för visionen Saving
More Lives och kvaliteten är kärnan i allt vi gör. Vi har 14 tekniska
centra med 20 testbanor. Omsättningen under 2019 uppgick till 8 548
miljoner USD. Aktierna är noterade på New York Stock Exchange
(NYSE:ALV) och de svenska depåbevisen på Nasdaq Stockholm (ALIV sdb).
För mer information besök www.autoliv.com.

Safe Harbor Statement

This release contains statements that are not historical facts but
rather forward-looking statements within the meaning of the Private
Securities Litigation Reform Act of 1995. Such forward-looking
statements include those that address activities, events or
developments that Autoliv, Inc. or its management believes or
anticipates may occur in the future. All forward-looking statements
are based upon our current expectations, various assumptions and/or
data available from third parties. Our expectations and assumptions
are expressed in good faith and we believe there is a reasonable
basis for them. However, there can be no assurance that such
forward-looking statements will materialize or prove to be correct as
forward-looking statements are inherently subject to known and
unknown risks, uncertainties and other factors which may cause actual
future results, performance or achievements to differ materially from
the future results, performance or achievements expressed in or
implied by such forward-looking statements. In some cases, you can
identify these statements by forward-looking words such as
"estimates", "expects", "anticipates", "projects", "plans",
"intends", "believes", "may", "likely", "might", "would", "should",
"could", or the negative of these terms and other comparable
terminology, although not all forward-looking statements contain such
words. Because these forward-looking statements involve risks and
uncertainties, the outcome could differ materially from those set out
in the forward-looking statements for a variety of reasons, including
without limitation, general economic conditions; the impacts of the
coronavirus (COVID-19) on the Company's financial condition, business
operations and liquidity; changes in light vehicle production;
fluctuation in vehicle production schedules for which the Company is
a supplier, changes in general industry and market conditions or
regional growth or decline; changes in and the successful execution
of our capacity alignment, restructuring and cost reduction
initiatives and the market reaction thereto; loss of business from
increased competition; higher raw material, fuel and energy costs;
change...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.