Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-27

Autoliv: Kvartalsrapport april - juni 2018

Ökad organisk tillväxt för ett mer fokuserat Autoliv

(Stockholm 27 juli 2018) - För andra kvartalet 2018 rapporterar
Autoliv (NYSE: ALV och SSE: ALIV.Sdb), världens ledande
bilsäkerhetsföretag, en försäljningsökning om 11,5% till 2.212 MUSD
för kvarvarande verksamhet. Den organiska försäljningstillväxten* för
kvartalet var 7,3%. Geografiska regioner som bidrog väsentligt till
den organiska försäljningstillväxten var Kina med 18% och Amerika med
13%. Säkerhetsbälten växte organiskt med 11% och krockkuddar med 6%.
Den redovisade rörelsemarginalen uppgick till 10,4%. Den justerade
rörelsemarginalen* uppgick till 10,4%. (Ej U.S. GAAP, se
jämförelsetabell).

Under helåret 2018 förväntas den organiska försäljningstillväxten öka
med runt 8%, och den justerade rörelsemarginalen uppgå till mer än
11%. (Se avsnittet "Utsikter" på nästa sida för mer information om
organisk försäljning och justerad rörelsemarginal, vilka är
framåtblickande ej U.S. GAAP-baserade beräkningar).

Alla resultat i denna rapport avser Autolivs resultat som påverkas av
avknoppningen av Veoneer, Autolivs tidigare segment Electronics.
Veoneers historiska resultat återspeglas som avvecklad verksamhet,
med undantag för kassaflöden, som redovisas på konsoliderad basis för
både kvarvarande och avvecklad verksamhet samt resultat justerat för
minoritetens andel (konsoliderat Autoliv). De omräknade historiska
finansiella rapporterna som återspeglar avknoppningen av Veoneer är
oreviderade, men har hämtats från Autolivs historiska reviderade
årsredovisningar.

Nyckeltal

+--------------------------------------+--------+--------+----------+
|(Miljoner U.S. dollar, förutom | Q2 2018| Q2 2017|Förändring|
|aktiedata) | | | |
+--------------------------------------+--------+--------+----------+
|Försäljning kvarvarande verksamhet |$2.211,5|$1.983,9| 11,5%|
+--------------------------------------+--------+--------+----------+
|Rörelseresultat kvarvarande verksamhet| $229,1| $219,8| 4,2%|
+--------------------------------------+--------+--------+----------+
|Rörelsemarginal kvarvarande verksamhet| 10,4%| 11,1%| -0,7%|
+--------------------------------------+--------+--------+----------+
|Justerad rörelsemarginal kvarvarande | 10,4%| 10,9%| -0,5%|
|verksamhet 1) | | | |
+--------------------------------------+--------+--------+----------+
|Resultat per aktie efter utspädning | $2,20| $1,54| 42,9%|
|kvarvarande verksamhet 2, 3) | | | |
+--------------------------------------+--------+--------+----------+
|Justerat resultat per aktie efter | $2,22| $1,50| 48,0%|
|utspädning kvarvarande verksamhet 1, | | | |
|2, 3) | | | |
+--------------------------------------+--------+--------+----------+
|Operativt kassaflöde | $47,4| $179,4| -73,6%|
+--------------------------------------+--------+--------+----------+
|1) Exklusive kostnader för |
|kapacitetsanpassningar och |
|kartellrelaterade ärenden. 2) Efter |
|utspädning och exkl. återköpta aktier. |
|3) Tilldelade aktierätter |
|genom aktieprogram med rätt att |
|erhålla motsvarighet till utdelning är |
|(under tvåklassmetoden) undantagna |
|från EPS beräkningen. |
+--------------------------------------+--------+--------+----------+

Kommentarer från Mikael Bratt, VD och koncernchef
"När avknoppningen av Veoneer nu har avslutats i god ordning har
Autoliv-teamet nu fullt fokus på våra säkerhetsprodukter, med
hantering av produktlanseringar samt att leverera värde till våra
intressenter.

Baserat på föregående års starka orderingång innebar andra kvartalet
den uppgång för den organiska försäljningstillväxten som vi har
förutsett. Antalet produktlanseringar under andra kvartalet 2018
ökade med 72% jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet
utgjorde tillväxtmarknaderna, Kina, Indien, ASEAN och Sydamerika 60%
av den organiska försäljningstillväxten*, och lyfte sin andel av
försäljningen från 21% till 24%. Kina tog täten och ökade organiskt
med 18%. Nordamerika växte organiskt* med nästan 12%.

Produktlanseringarna är på rätt spår, med vissa förseningar i den
planerade produktionsökningen för några modeller och med något
förhöjda uppstartskostnader. Vi upplevde en viss negativ påverkan
från råvarupriser och valutaeffekter under andra kvartalet, vilket
begränsade de positiva effekterna av den starka
försäljningstillväxten. Våra förväntningar för helåret 2018 och den
fortsatt starka orderingången stöder vår uppfattning att vi är på
rätt väg mot våra 2020-mål, och vi är fortsatt fullt fokuserade på
att leverera en försäljning på över 10 miljarder USD och en justerad
rörelsemarginal på runt 13%.

Gynnsamma branschförutsättningar fortsatte att driva en högre global
fordonsefterfrågan och en högre fordonsproduktion under kvartalet. Vi
följer noggrant utvecklingen inom frågor av avgörande betydelse för
vår verksamhet, såsom möjliga omförhandlingar inom NAFTA och olika
handelshinder för råvaror och fordonsprodukter.

Med ett ständigt fokus på kvalitet, innovation och operationell
excellens fortsätter vi att exekvera på våra ökade affärsvolymer och
nya möjligheter i ett mer fokuserat Autoliv."

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska kl. 14:00 (CET)
idag, fredag 27 juli. Gå till www.autoliv.com. för att följa
konferensen eller för att få kod och telefonnummer till konferensen.
Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från webbplatsen
efter publiceringen av rapporten.

Förfrågningar: Investerare och analytiker
Anders Trapp
Vice President Investor Relations
Tel +46 (0)8 58 72 06 71

Henrik Kaar
Director Investor Relations
Tel +46 (0)8 58 72 06 14
Förfrågningar: Media
Stina Thorman
Tillförordnad Vice President Communications
Tel +46 (0)8 58 72 06 50
Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 juli 2018 kl. 12.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/autoliv/r/kvartalsrapport-april---juni-2018,c2...
http://mb.cision.com/Main/751/2582453/883902.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.