Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-15

AUTOLIV: MOTVIND RÅMATERIALPRISER, BILPRODUKTION 2 KV –ANALYSER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Flera banker lyfter varningens finger för minskade volymer för den globala fordonsproduktionen under årets andra kvartal, vilket i sin tur väntar ha viss negativ effekt på Autolivs kvartalssiffror som presenteras på fredag.

"Lägre än väntade LVP-volymer för det andra kvartalet är problematiskt för Autoliv", uppger DNB Markets i en analys daterad 30 juni, där det vidare konstateras att data från IHS vittnar om ett produktionstapp om 8 procent mer än vad som var väntat vid ingången av kvartalet.

Nordea Markets bedömer i en analys att produktionsnedstängningar, delvis som en konsekvens av den pågående komponentbristen, för biltillverkare under det andra kvartalet påverkat volymerna mer än tidigare förväntat. Och trots att det råder en viss optimism kring försörjningskedjorna för den andra halvan av 2021 bedömer Nordea att problemen inte kommer vara fullt åtgärdade förens 2022.

Såväl Nordea som DNB har trimmat ned sina förväntningar för Autolivs rörelseresultat inför det andra kvartalet samt på helårsbasis med ett par procentenheter vardera inför kvartalsrapporten.

Ytterligare en gemensam faktor som flera banker uppmärksammar är högre råmaterialpriser, vilket bedöms sätta negativt avtryck på bilsäkerhetsbolagets rörelsemarginal.

Den långsiktiga vyn på Autoliv, bortom årets andra kvartal, är däremot klart positiv enligt flera analyshus.

"Vi fortsätter att förvänta oss att Autoliv totalt sett kommer att leverera ett bra år, med marginaler som ligger nära nivåerna för 2018-2019 och att bolaget är på väg att nå målet om 12 procent på medellång sikt", skriver Kepler Cheuvreux i ett tidigare publicerat morgonbrev.

DNB Markets ser, likt Kepler Cheuvreux, att Autoliv på längre sikt kommer bjuda på god lönsamhet och ett succesivt förbättrat kassaflöde i takt med att den "starka" orderboken materialiseras.
Författare Direkt-SE