Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-09

Autoliv utser Kevin Fox till ny chef för den amerikanska verksamheten

Kevin Fox har omfattande erfarenhet av att leda storskaliga verksamheter och driva positiva resultat under närmare två decennier. Han började sin karriär på Autoliv 1996 och innehade olika roller inom teknik, produktion och kvalitet vid flera anläggningar i USA. Från 2011 till 2018 hade han olika chefsbefattningar inom Autoliv i Utah, USA. Under denna tid visade Kevin på mycket goda och uppskattade ledaregenskaper och bidrag till automatisering av Autoliv Americas produktionsprocesser. För närvarande är han chef för Autolivs Brasilien verksamhet, där han har lett utvecklingen och implementeringen av en framgångsrik förändringsstrategi för Autoliv Sydamerika. Kevin kommer att flytta från Brasilien till Detroit Metropolitan area i USA senare i år.

"Jag är nöjd med att tillkännage utnämningen av Kevin, som under sin långa karriär med Autoliv har varit en viktig bidragsgivare till vår framgång. Kevin är en resultatdriven strategisk ledare och har varit medlem av Autolivs amerikanska ledningsgrupp. Han är väl bekant med verksamheten och är redo att leda divisionen", säger Mikael Bratt, VD och koncernchef för Autoliv.

För ytterligare information kontakta: 
Media: Marja Huotari, Tel +46 (0)709 587 135
Investors & Analysts: Anders Trapp, Tel +46 (0)8 587 206 71
Investors & Analysts: Henrik Kaar, Tel +46 (0)8 587 206 14
 

Om Autoliv
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag, och genom våra dotterbolag utvecklar och tillverkar vi bilsäkerhetssystem, såsom krockkuddar, säkerhetsbälten, rattar och system för skydd av fotgängare till alla större biltillverkare i världen. Våra produkter räddar över 30 000 liv varje år och förebygger tio gånger fler allvarliga olyckor.

Våra drygt 65 000 medarbetare i 27 länder brinner för visionen Saving More Lives och kvaliteten är kärnan i allt vi gör. Vi har 14 tekniska centra med 20 testbanor. Omsättningen under 2018 uppgick till 8 548 miljoner USD. Aktierna är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och de svenska depåbevisen på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). För mer information besök https://www.autoliv.com. 

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag
Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) "Private Securities Litigation Reform Act of 1995". Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiska resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, inklusive generella ekonomiska förhållanden och variationer i den globala fordonsmarknaden. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. "forward-looking statements", åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Vi uppdaterar inte dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser, om så inte krävs enligt lag.

Författare Autoliv