Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

AVANZA: DNB TROR PÅ AVKYLNING AV HANDELSAKTIVITETEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det är dags för andhämtning i Avanza Bank som
har gynnats av en handelsaktivitet på rekordnivåer, något som har lyft
provisionsintäkterna.

Det anser DNB Markets som har sänkt sin rekommendation till behåll från köp i
spåren av aktiens kraftiga kursuppgång på senare tid, vilket Nyhetsbyrån
Direkt rapporterade om under tisdagsmorgonen.

I första kvartalet steg antalet affärer hos nätmäklarens kunder med 80 procent
jämfört med ett treårigt rullande genomsnitt. DNB bedömer dock att
provisionsintäkterna och resultatet kommer att sjunka tillbaka under det
andra respektive det tredje kvartalet i år.

"Vidare går det inte att utesluta en räntesänkning från Riksbanken, även om
det inte är vårt huvudscenario. Slutligen kan Avanzas stigande vinstmarginal
göra banken 'alltför lönsam' med tanke på att Avanzas fiosofi om att utlova
'mer till kunden, mindre till banken'. Det antyder en risk för prissänkningar
eller ytterligare investeringar", resonerar DNB i analysen.

Avanza handlas till ett p/e-tal på 28 gånger den prognostiserade vinsten för
2021. Det är ungefär 20 procent högre än det femåriga genomsnittet och för
högt för att motivera en köprekommendation, anser DNB som dock samtidigt
höjer sin riktkurs för Avanza-aktien från 125 till 135 kronor.

Analyshyset tror på fortsatt stark tillväxt för bolaget under de kommande åren
tack vare demografiska trender med hög penetration bland unga vuxna, en
fortfarande låg marknadsandel inom sparande i Sverige och bibehållen hög
kundnöjdhet.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News