Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Avensia AB: Kommuniké från Avensia AB:s årsstämma

Årsstämman i Avensia AB, 556561-8641, beslutade den 19 maj 2019 om att
skjuta upp frågan om utdelning tills vidare.

Årsstämman beslutade som ordinarie ledamöter omval av Robin
Gustafsson, Monika Dagberg, Roland Vejdemo, Per Wargéus och Anna
Stig. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Roland Vejdemo
som vice ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa
årsstämma har hållits. Som revisor för ett år, intill tiden för nästa
årsstämma, valdes Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Per-Arne
Pettersson, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen.

Det beslöts att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda i
syfte att öka attraktionskraften som arbetsgivare samt skapa
gemensamma incitament mellan anställda och ägare.

Årsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att
längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till
ett antal av högst 3 700 000 st. motsvarande en total höjning av
aktiekapitalet med högst 555 000 kr.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor,
Vävaregatan 21, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.
Styrelsen för Avensia AB

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 19 maj 2020 kl 19:00 CET.

För mer information kontakta:

Per Wargéus, Ordförande Avensia AB, mobil: +46 707-318908 eller e-post
per.wargeus@avensia.se .

Om Avensia

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom modern handel. Med ett
team på över 200 personer implementerar vi prisvinnande digitala
handelslösningar, baserade på spjutspetsteknik, till Nordens mest
krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På
den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet
Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo,
London, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North
Growth Market under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold
Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8
503 01 550 eller www.mangold.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/avensia-ab/r/kommunike-fran-avensia-ab-s-arss...
https://mb.cision.com/Main/2502/3116252/1250711.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.