Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Avensia AB: RÄTTELSE: Avensia släpper preliminära siffror för Q1 2020 (Rättelse avser avsaknad av MAR-hänvisning i tid...

Med anledning av den allmänna osäkerhet som råder på marknaden,
relaterat till Covid-19, har styrelsen i Avensia beslutat att släppa
preliminära siffror för bolagets verksamhet januari - mars 2020.

Nyckeltal jan -mar 2020

· Omsättning 89,3 MSEK (Q1 2019 - 82,7 MSEK)
· Rörelseresultat 8,2 MSEK (12,2)
· Rörelsemarginal 9,2% (14,7)
· Kassaflöde 6,4 MSEK (-4,3)

· Antal anställda 236 (191)
· Tillgänglig likviditet 61,8 MSEK (45,4)

- Vi är under rådande förutsättningar nöjda med kvartal ett där vi
växer omsättningen med 8% jämfört med förra året och levererar en
rörelsemarginal på 9,2%. Den lägre marginalen jämfört med 2019
förklaras av att vi fortsätter att rekrytera kraftigt - antalet
anställda har ökat med 24% jämfört med mars 2019. Vi håller samtidigt
i vår likviditet bra med ett kassaflöde på 6,4 MSEK (-4,3). Vi följer
våra kundfordringar på daglig basis men upplever ingen förändring
gällande betalningsförmåga hos våra kunder. För att skapa ytterligare
finansiell styrka och flexibilitet har styrelsen beslutat att skjuta
upp årets aktieutdelning, och vi har också dubblat vår checkkredit -
till 20 MSEK - vilket gör att vi lämnar kvartal ett 2020 med en
tillgänglig likviditet på 61,8 MSEK (45,4), säger Anders Wehtje, CFO
för Avensia.

- Ända sedan pandemin bröt ut har vårt fokus självklart legat på
säkerheten och välbefinnandet för våra medarbetare, kunder och
partners. De flesta medarbetare jobbar hemifrån men det påverkar
varken effektivitet eller det värde vi levererar till kund eftersom
en distribuerad arbetsmiljö är något vi hade stor vana av redan långt
innan Covid-19. Vår affär påverkas som alla andras av rådande
situation, även om vi och vår bransch påverkas mindre jämfört med
många andra. En del nya affärsmöjligheter och projekt försenas men
samtidigt dyker nya möjligheter upp, så generellt ser vår situation
bra ut och vi fortsätter att rekrytera nyckelpersoner med fokus på
att ytterligare stärka vår konkurrenssituation på längre sikt. Vår
analys är att digitalisering och modern handel kommer att få
ytterligare kraft av det som nu utspelar sig världen över, och när
det "nya normala" infinner sig vill vi kunna leverera ännu mer värde
till ännu fler kunder. Mot den bakgrunden har flera av våra
rekryteringar på senare tid även fokuserat på att väsentlig stärka
marknad och försäljning, där vi ser att ett stort fokus kommer att
ligga under den närmsta tiden, säger Niklas Johnsson, VD för Avensia.

Bolagets fullständiga rapport för perioden januari - mars 2020 kommer
att offentliggöras enligt tidigare kommunicerad plan 19 maj 2020.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 april 2020 kl. 09:00 CEST

För mer information, kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post
niklas.johnsson@avensia.com

Per Wargéus, Styrelseordförande Avensia, +46 70-7318908 eller e-post
per.wargeus@avensia.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/avensia-ab/r/rattelse--avensia-slapper-prelim...
https://mb.cision.com/Main/2502/3100112/1238741.pdf

Författare Cision News