Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-06

Avnotering av aktierna i GHP: sista handelsdag 20 maj 2022

Enligt beslut av Nasdaq Stockholm AB, efter ansökan av styrelsen för GHP Specialty Care AB (publ), kommer aktierna i GHP att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel blir den 20 maj 2022.

Kontakter


Daniel Öhman, CEO 
Tel: 0708-55 37 07

Philip Delborn, CFO 
Tel: 0702-12 52 64

Om oss


GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Bifogade filer


Avnotering av aktierna i GHP: sista handelsdag 20 maj 2022

Författare MFN