Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-20

Avstämningsdag för aktiesplit i Instalco AB (publ) fastställd

Instalco AB (publ) har tidigare kommunicerat att den extra bolagsstämman den 13 januari 2022 beslutade att öka antalet aktier i bolaget genom att dela upp varje aktie på fem aktier (en s.k. aktiesplit) och att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för uppdelningen.

Styrelsen har i dag beslutat att avstämningsdagen för uppdelningen ska vara fredagen den 28 januari 2022. Detta innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelning är onsdagen den 26 januari 2022 och att första dag för handel efter uppdelning är torsdagen den 27 januari 2022.

Till följd av uppdelningen av aktierna kommer aktien att byta ISIN-kod. Från och med den torsdagen den 27 januari 2022 kommer ISIN-koden att vara SE0017483506.

Uppdelningen av aktierna sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd för att erhålla sina aktier. Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier och röster i bolaget att uppgå till 260 564 020 aktier och röster.

För ytterligare information:
Fredrik Trahn, kommunikations- och IR-chef, 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 110-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

Författare Cision