Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-22

Avtal och fler möjligheter

Detta är en betald analys på uppdrag av Clinical Laserthermia Systems utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

CLS genomgår en händelserik period. Leveransavtal har tecknats med två framstående sjukhus i USA och behandling av prostatacancer i tidig fas samt behandling av kärlmissbildningar har genomförts med CLS produkter.

CLS, marknadsför och säljer det egenutvecklade TRANBERG® Thermal Therapy System samt sterila engångsmaterial. Produkterna är optimerade för och metoden imILT®, en immunstimulerande behandling för metastaserad cancer. Kliniska studier avseende imILT pågår vid ett antal sjukhus i Europa. CLS produkter, framför allt engångsmaterialet som används vid behandling, har via ett samarbete med UTMB i USA även efterfrågats för behandling med metoden MR-bildstyrd laserablation och produkterna har utvärderats på UTMB vid behandling av prostatacancer i tidig fas. Ett leverantörsavtal finns nu på plats med UTMB vilket möjliggör fortsatta affärer. Ytterligare beställningar från UTMB av engångsmaterial erhölls i oktober och i november

CLS har tecknat leverantörsavtal med ytterligare ett sjukhus i USA. Detta sjukhus har använt CLS produkter, system samt engångsmaterial, för behandling av kärlmissbildning. Den ansvariga läkaren avser även publicera resultatet från behand-lingarna. Under hösten har även Sveland Djurförsäkringar till-sammans en veterinärklinik tagit initiativ till en studie avseende behandling av cancer hos hundar, där CLS tillhandahåller TRANBERG® Thermal Therapy System samt sterila engångs-material. Detta skulle på sikt kunna öppna för nya intressanta möjligheter. 

Organisationen har stärkts med Mats Eklund med lång erfarenhet från både kliniskt arbete och forskning. Mats kommer ansvara för bolagets kliniska verksamhet som bland annat inkluderar de studier som pågår i Europa.

Med nya potentiella behandlingsområden har vi tagit upp intäktsprognoserna men betydande intäkter bedöms av oss ligga en bit bort i tiden. Med nya förutsättningar beräknar vi ett motiverat värde om 16,5 kronor (12,8). Aktien handlas till 18 kronor och vår bedömning är således att det riskjusterade värdet av de positiva nyheterna redan är diskonterat i aktiepriset.

Författare Markus Augustsson