Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-12

AVTECH offentliggör nyckeltal för andra kvartalet 2022

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal relevanta nyckeltal för det andra kvartalet 2022. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 5.5 (2.7), jämfört med motsvarande period 2021 och resulterade i en EBITDA för perioden om MSEK +2.3 (+1.0) och ett nettoresultat om MSEK +1.4 (+0.3). Periodens kassaflöde uppgick till MSEK +1.1 (+1.3).

Nyckeltal för kvartalet

 202220222021
MSEKKvartal 2Kvartal 1Kvartal 2
Nettoomsättning (från försäljning)5.54.52.7
Rörelseresultat före avskrivningar+2.3+1.6+1.0
Nettoresultat+1.4+0.7+0.3
Nettoresultat per aktie, SEK+0.025+0.012+0.006
Kassaflöde+1.1-0.5+1.3
Koncernens Likvida medel10.89.79.1
Eget kapital27.225.824.8
Eget kapital per aktie, SEK0.480.460.44
Koncernens Soliditet, %90.6%91.1%91.5%

För halvåret 2022 blev därmed nettoomsättningen MSEK 9.9 (4.8) och nettoresultatet MSEK +2.1 (-1.7), jämfört med halvåret 2021.

”Ökat flygande, en återkommande miljömedvetenhet och ett högt bränslepris gör nu kombinationen av Aventus och ClearPath mycket intressant. AVTECH befinner sig idag i ett bra läge för tillväxt efter pandemin. Vi har en låg kostnadsprofil och är redan lönsamma med ett positivt kassaflöde. Dessutom har vi ett attraktivt tjänsteerbjudande som ökar våra kunders effektivitet. Bevis för detta är flygbolaget Volotea som nyligen under en Flight Ops mässa i London presenterade sina positiva erfarenheter av vår ClearPath-tjänst, där ClearPath levererat en större faktisk besparing än de räknat med. Vi är nu i dialog med flera större flygbolag och en handfull har redan beslutat sig för tester med start nu under och efter sommaren. Varje nytt kontrakt föranleds alltid av ett lyckat test och trots att våra tjänster är enkla att komma i gång med tar det ofta lite tid att passa in denna aktivitet i flygbolagens planering. Vi förväntar oss ytterligare flygbolag som beslutar sig för tester i höst samt att flertalet av dessa resulterar i fortsatta kontrakt”, sade David Rytter, VD.

”Vi kan redan konstatera att nettoresultatet för det första halvåret 2022 är vårt hittills bästa och trenden tycks peka i fortsatt positiv riktning nu när flera flygbolag redan anmält sig för tester av våra tjänster efter sommaren. En fortsatt positiv resultatutveckling öppnar upp för möjligheter till utdelning för våra aktieägare.”, sade Bo Redeborn, styrelseordförande.

Den fullständiga delårsrapporten för det andra kvartalet offentliggörs som planerat den 26 augusti 2022.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish

För mer information, vänligen kontakta


David Rytter, VD, +46 (0) 8 544 104 80
Bo Redeborn, Styrelseordförande, + 46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)


AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@redeye.se och telefon: 08-121 576 90.

Denna information är sådan information som AVTECH Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-07-12 10:22 CEST.

Bifogade filer


AVTECH offentliggör nyckeltal för andra kvartalet 2022

Författare MFN