Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

AVTECH Sweden AB: AVTECH SWEDEN AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2020

NYCKELTAL OCH HÄNDELSER

MSEK 2020 2019 2019
Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 1
Omsättning 4,0 3,8 4,1
Rörelseresultat före avskrivningar +0,3 +0,5 +0,9
Nettoresultat 0,0 -0,3 +0,1
Nettoresultat per aktie, SEK 0,0 -0,005 0,002
Kassaflöde -1,1 +0,2 -1,0
Koncernens Likvida medel 12,3 13,3 14,1
Eget kapital 28,5 28,5 28,2
Eget kapital per aktie, SEK 0,50 0,50 0,50
Koncernens Soliditet, % 93,2 92,7 93,0

·
Omsättningen för kvartalet utvecklades sämre än förväntat då
kontraktsprocessen med ett europeiskt charterbolag pausats på grund
av COVID-19 utbrott.

· Under perioden har AVTECH och Southwest påbörjat förberedelser
inför en test av Aventus full-flight winds.

· Från och med mitten på mars arbetar samtlig personal hemifrån för
minskad smittspridning.

· Utvecklingen av proFLIGHT fortgår enligt plan. Under senare delen
av kvartalet togs ett beslut att skjuta på lanseringen av
betallösningen till dess att flygandet ser en återhämtning. Antalet
proFLIGHT användare uppgick vid slutet av perioden till mer än 1300
från fler än 150 flygbolag.

· Under perioden etablerades access till färdplaner via FAA (Federal
Aviation Administration) vilket på sikt förstärker AVTECHs
tjänsteerbjudande på den nordamerikanska marknaden.

· Vårt team förstärktes i februari av en teknisk projektledare,
Bahram Bahar, med bakgrund från flyg och datavetenskap samt mångårig
erfarenhet inom telekombranschen.

· Som en del i kostnadsöversynen gjordes i slutet på mars en
uppsägning till omförhandling av hyresavtalet för nuvarande
kontorslokal.

· AVTECH har blivit en auktoriserad IATA Turbulence Aware Data Agent
vilket ger oss möjlighet att inkludera denna data i proFLIGHT.

· Huvudfokus i kvartalets marknadsföring har varit Miljö, Cruise
Optimizer samt proFLIGHT.

· Den 30e januari genomförde AVTECH ett online-webinar för
proFLIGHT. Detta genererade ett mycket stort intresse med över 138
personer från fler än 67 flygbolag.

· Den 7e februari släpptes en press-release av Norwegian avseende
deras erfarenheter av att använda AVTECHs Cruise Optimizer tjänst,
och den besparing på 10-15 000 ton CO2 per år den förväntas generera.

· Deltagande på Flight Ops IT Conference - Americas den 11-12 Mars
i Miami, USA. Där lanserades AVTECHs cruise optimizer för den
amerikanska marknaden med att Norwegian presenterade sina positiva
erfarenheter av att driftsätta och använda tjänsten samt dess
besparingseffekter. Videoinspelning av presentationen finns
tillgänglig här (https://youtu.be/-O-BZ6pZNjs)
(https://youtu.be/-O-BZ6pZNjs). Flygbolagens deltagande på mässan var
lägre än normalt på grund av COVID-19.

· Kampanjer via email och sociala medier
· proFLIGHT och Cruise Optimizer kampanj riktad mot fraktbolag
· kampanj om IATA Turbulence Aware Data i proFLIGHT
HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

·
proFLIGHT används nu av över 1380 piloter från fler än 170 olika
flygbolag. Med reducerad hastighet fortsätter arbetet med att
förstärka appen med funktioner som efterfrågats av pilotanvändare
samt att förbereda inför en EASA certifiering. Parallellt fortgår
marknadsföringsarbetet för att öka antalet användare. Fokus är just
nu fraktflyget som upplever en ökad efterfrågan under krisen.

· För att möta sänkta intäkter i reaktionerna på COVID-19 minskar vi
från och med april personalens arbetstid inom ramen för statligt stöd
vid korttidspermittering. Detta ger oss möjlighet att behålla viktig
personal och kompetens inför att situationen vänder.

· Förberedelserna inför ett full-flight winds test med Southwest
fortsätter och vår nuvarande bedömning, som i rådande situation kan
förändras, är att en testperiod kan starta under andra kvartalet.
Southwest Airlines opererar fortfarande en stor andel flygningar och
blev under april, tillfälligt på grund av rådande situation, världens
största flygbolag baserat på antal opererade passagerarsäten.

· En ny webbsida är under uppbyggnad för att lanseras under kvartal
2.

· På grund av rådande omvärldsläge skjuter vi på planerad
informationskampanj med fokus på miljöpåverkan och modern teknik i
cockpit.

· En videokampanj med MetOffice planeras runt fördelarna av
högupplöst väder.

· Förberedande planering har genomförts av en tjänst för
monitorering av flygning genom vulkanisk aska i syfte att optimera
motorunderhåll. Projektet skall ta ca 6 månader från projektstart och
avvaktar just nu klartecken från dedikerad utvecklingskund. Tjänsten
bedöms vara intressant för fler flygbolag.

· I rådande situation pausas aktiviteter med flygplatsrelaterade
projekt som Gatwick och Arlanda.

För ytterligare information, vänligen kontakta
David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero,
https://www.avtech.aero/report#content

AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt
säte i Stockholms kommun.

Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på
NASDAQ First North Growth Market. Bolagets A-aktie handlas inte på
någon marknadsplats. Certified Adviser är Redeye AB (www.redeye.se),
tel: 08-121 576 90, e-postadress certifiedadviser@redeye.se. För
förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets
Nyemissionsprospekt 2011.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april
2020 kl 08.30 CET

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/avtech-sweden-ab/r/avtech-sweden-ab--publ--de...
https://mb.cision.com/Main/106/3100819/1239400.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.