Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-26

AVTECH Sweden AB Delårsrapport Januari – Juni 2022

FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN

 202220222021
MSEKKvartal 2Kvartal 1Kvartal 2
Omsättning5.54.52.7
Rörelseresultat före avskrivningar+2.3+1.6+1.0
Nettoresultat+1.4+0.7+0.3
Nettoresultat per aktie, SEK+0.025+0.012+0.006
Kassaflöde+1.1-0.5+1.3
Koncernens Likvida medel10.89.79.1
Eget kapital27.225.824.8
Eget kapital per aktie, SEK0.480.460.44
Koncernens Soliditet, %90.6%91.1%91.5%
  • Omsättningen har fortsatt öka under årets andra kvartal tack vare tillkommande avtal i Q1, ökat flygande och stigande dollarkurs. Ökningen är 22,5% jämfört med föregående kvartal och 106% jämfört med Q2 2021.
  • Fortsatt tillväxt i nettoresultat som ökar med 100% sedan föregående kvartal och 335% jämfört med Q2 2021.
  • Positivt kassaflöde under det andra kvartalet.

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-26 08:30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta


David Rytter, VD, +46 (0) 8 544 104 80
Christina Zetterlund, Finanschef, + 46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)


AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer


AVTECH Delårsrapport Q2 2022

Författare MFN