Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-17

aXichem AB: aXichem: EFSA publicerar positivt utlåtande avseende Novel Food-ansökan för aXiphen®

aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga
industrikemikalier, meddelar att EFSA (European Food Safety
Authority) den 14 juni 2019 publicerade ett positivt utlåtande
avseendebolagets ansökan om godkännande enligt Novel Food för
produkten aXiphen. EFSAs expertpanel skriver i sitt utlåtande att
phenylcapsaicin (aXiphen) är säkert att använda i de mängder som
aXichem redogjort för i sina studier, och som ingår i som en del i
ansökan. Expertpanelens utlåtande utgör en avgörande faktor för de
medlemsländer inom EU som nu har att acceptera ansökan för ett
slutligt Novel Food-godkännande av aXiphen.

- Vad EFSA säger i sitt utlåtande är i princip avgörande för medlemsländernas godkännande av aXiphen. Vi är därför mycket nöjda med EFSAs utlåtande som helt bekräftar vår egen uppfattning om aXiphens säkerhet. aXichem har gjort ett riktigt bra grundarbete och det är jag övertygad om kommer att löna sig, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

aXichem lämnade i februari 2018 in en ansökan om godkännande för
produkten aXiphen® enligt europeiska Novel Food. I augusti 2018 kom
besked från EFSA att ansökan är bedömts som komplett och korrekt,
vilket är första steget i processen. Ansökan gick in i fas två och i
november 2018 kom några frågor från EFSA, vilket är normalt
förfarande i granskningsprocessen, och dessa besvarades i januari
2019. Den 16 maj meddelade bolaget att ansökan nått tredje och
avslutande fasen innan godkännande. Denna sista fas kallas "Adoption"
och innebär att EFSAs utlåtande avseende produkten skickas ut till
samtliga medlemsländer för hantering och acceptans, varefter ett
europeiskt godkännande kan utfärdas.

Länk till EFSAS utlåtande
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5718

aXichems ansökan för Novel Food-godkännande för aXiphen är utformad så
att den uppfyller de krav som gäller för det direktiv (EU) 2015/2283,
som implementerades 1 januari 2018.

Om Novel Food
Nya livsmedel, Novel Food (NF), är reglerade i förordning EG nr 258/97
om nya ingredienser för livsmedel och foder, som inte tidigare
funnits på marknaden i någon större utsträckning, innan
EU-förordningen trädde i kraft den 15 maj 1997. Sådana ingredienser
måste riskvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får
börja säljas inom EU. Syftet är att skydda folkhälsan genom att
kontrollera att nya ingredienser är säkra. Mer information om hur en
Novel Food-ansökan går till finns på www.livsmedelsverket.se

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 juni 2019 kl 09:00 CET.

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post:
torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott,
marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områden.
aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A.
Certified Adviser: Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121
576 90. Mer information om bolaget finns påwww.axichem.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/axichem-ab/r/axichem--efsa-publicerar-positiv...
https://mb.cision.com/Main/8586/2841559/1063379.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.