Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-30

aXichem AB: aXichem erhåller Novel Food-godkännande för aXiphen® och passerar därmed en avgörande milstolpe

aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga
industrikemikalier, har idag mottagit besked från EFSA (European Food
Safety Authority) att aXichems patenterade, naturanaloga syntetiska
capsaicin, aXiphen®, erhållit godkännande enligt Novel Food.
Godkännandet gäller från den dag det blir publicerat i Europeiska
unionens officiella tidning (EUT).

- Det här är en milstolpe för aXichem och en avgörande händelse för bolagets fortsatta utveckling. Vår produkt kan fylla en viktig roll inom såväl livsmedel som djurfoder och äntligen kan vi nu marknadsföra och sälja aXiphen på den Europeiska marknaden. Att framgångsrikt ta en produkt genom den regulatoriska processen med ett Novel Food-godkännande är ett svårt och mycket omfattande arbete. Jag är mycket nöjd och glad över att vi nu är i mål, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

aXiphen har nu ett Novel Food-godkännande enligt de krav som gäller
för det direktiv (EU) 2015/2283, som implementerades 1 januari 2018.

aXichem lämnade i februari 2018 in en ansökan om godkännande för
produkten aXiphen® enligt europeiska Novel Food. I augusti 2018 kom
besked från EFSA att ansökan är bedömts som komplett och korrekt,
vilket är första steget i processen. Ansökan gick in i fas två och i
november 2018 kom några frågor från EFSA, vilket är normalt
förfarande i granskningsprocessen, och dessa besvarades i januari
2019. Den 16 maj meddelade bolaget att ansökan nått tredje och
avslutande fasen innan godkännande, vilken alltså nu resulterat i ett
slutligt godkännande av aXiphen, som öppnar för full
kommersialisering på den europeiska marknaden.

Om Novel Food
Nya livsmedel, Novel Food (NF), är reglerade i förordning EG nr 258/97
om nya ingredienser för livsmedel och foder, som inte tidigare
funnits på marknaden i någon större utsträckning, innan
EU-förordningen trädde i kraft den 15 maj 1997. Sådana ingredienser
måste riskvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får
börja säljas inom EU. Syftet är att skydda folkhälsan genom att
kontrollera att nya ingredienser är säkra. Mer information om hur en
Novel Food-ansökan går till finns på www.livsmedelsverket.se

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 30 september 2019 kl 09:15 CET.

Torsten Helsing, VD i aXichem, + 46 46-780 06 73. E-post:
torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott,
marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områden.
aXichems aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med
kortnamnet AXIC A. Certified Adviser: Redeye AB
Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121 576 90. Mer information om
bolaget finns påwww.axichem.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/axichem-ab/r/axichem-erhaller-novel-food-godk...
https://mb.cision.com/Main/8586/2920976/1115635.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.